Discussieonderwerp mei 2019 – Over het bereiken van boeddhaschap

De meesten van ons hebben, voordat we met het boeddhisme in aanraking kwamen, waarschijnlijk nooit nagedacht of we boeddhaschap wilden bereiken. Boeddha betekent ‘Iemand die zich bewust is geworden’. Boeddhaschap is een levensstaat van grenzeloze wijsheid, levenskracht, moed en compassie. In die zin kunnen we zeggen dat boeddhaschap bereiken eenvoudigweg betekent dat we iemand worden die deze eigenschappen vertoont, die intens gelukkig en voldaan is en zich inzet voor het geluk van anderen.

Door de kracht van geloof kunnen we de negatieve functies, onze aangeboren fundamentele duisternis, overwinnen en de positieve functies van het leven, die een zijn met de dharma-natuur, oftewel onze boeddhanatuur, tot uitdrukking brengen. Door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo vervangen we ons negativisme door onze boeddhanatuur.

Boeddhaschap bereiken is geen verwijzing naar een bovennatuurlijke staat. Het betekent ook niet dat we na de dood naar een of andere zuivere wereld gaan, dat ver verwijderd is van deze wereld. ’Bereiken’ betekent openen of onthullen. Boeddhaschap bereiken betekent dus het openen en onthullen van de boeddhanatuur die al in ons bestaat. In de realiteit van het dagelijks leven bouwen we een levensstaat van absoluut geluk[1] op, die niet kan worden beïnvloed of vernietigd door externe factoren. Ook al hebben we misschien grote moeilijkheden of vechten we met een ziekte, geen van die omstandigheden zal ons dan ontmoedigen en we zullen een levensstaat van vreugde, vervulling en voldoening ervaren. Dat is absoluut geluk. Boeddhaschap bereiken houdt in dat we ons niet heen en weer laten slingeren door problemen en we deze problemen juist gebruiken om ons leven te zuiveren en te versterken. Het gaat erom dat we een leven leiden dat ons de moed en het vertrouwen geeft om onze onafhankelijkheid te ontwikkelen, een krachtige persoonlijkheid op te bouwen en een levensstaat te creëren van grenzeloos geluk.

Nichiren Daishonin zegt: “Als u zich wilt bevrijden van het lijden door geboorte en dood dat u sinds de tijd zonder begin hebt ondergaan, en in dit leven zeker onovertroffen verlichting wilt bereiken, dan moet u uw ogen openen voor de mystieke waarheid die van oorsprong in alle levende wezens aanwezig is. Deze waarheid is Myoho-renge-kyo. Daarom stelt het reciteren van Myoho-renge-kyo u in staat de mystieke waarheid die eigen is aan al het leven, te begrijpen.” (GND-I, 29)

  • Wat betekent het bereiken van boeddhaschap voor jou?
  • Hoe komt het dat we onze boeddhanatuur activeren als we ons inzetten voor kosenrufu?

[1] Absoluut geluk is niet afhankelijk van veranderende omstandigheden. Het is onveranderlijk, een gevoel van vervulling en voldoening op het diepste niveau van ons bestaan. Daarentegen kan relatief geluk, dat vluchtig en vergankelijk is en voortkomt uit omstandigheden als rijkdom, succes, schoonheid en gezondheid, gemakkelijk veranderen als onze omstandigheden veranderen..