Discussieonderwerp april 2019 – Menselijke revolutie

“Wat is een echt betekenisvol leven? Wat is echt geluk? Het boeddhisme van Nichiren Daishonin is een leer die hoop geeft en ons in staat stelt een staat van onovertroffen en onverwoestbaar geluk te ontwikkelen en een uiterst waardevol leven te leiden, waarbij we anderen helpen hetzelfde te doen.”[1] Deze woorden van Daisaku Ikeda onderstrepen de fundamentele betekenis van ons leven. Maar hoe vestigen we een levensstaat van onovertroffen en onverwoestbaar geluk? Het antwoord ligt in onze menselijke revolutie.

“Human revolution” is the term used by second Soka Gakkai President Josei Toda to describe a fundamental process of inner transformation whereby we break through the shackles of our “lesser self,” bound by self-concern and the ego, growing in altruism toward a “greater self” capable of caring and taking action for the sake of others.

Menselijke revolutie is het veranderen van de tendens om ons te laten meeslepen door de kracht van gewoontes of overgeleverd te zijn aan de grillen van het lot. Het houdt in dat we ons leven in een positieve richting sturen, van ongeluk naar geluk. De ongelooflijke kracht om dit te doen is al in ons aanwezig. In wezen vindt deze revolutie plaats wanneer ons leven in de levensstaat van boeddhaschap is.

Menselijke revolutie is een constante strijd met onszelf en met onze fundamentele duisternis die ons geloof probeert te belemmeren. Het principe dat het ‘in het boeddhisme om winnen gaat’ is een oproep om onszelf te overwinnen; onze beperkingen en onze negatieve tendensen. We kunnen natuurlijk proberen roem, status, een universitaire titel, kennis of geld te vergaren, maar als we weinig menselijkheid ontwikkelen, blijft ons innerlijke leven oppervlakkig en leeg. Het gaat erom wie we van binnen zijn, zonder al deze uiterlijke dingen. Menselijke revolutie verandert ons innerlijke leven.

Wanneer onze menselijke revolutie ons gezin, ons land en de wereld om ons heen beïnvloedt, wordt het een nobele, geweldloze revolutie voor vrede, oftewel kosenrufu.

•   Heb je een ervaring met het maken van je menselijke revolutie?

•   Hoe draagt jouw menselijke revolutie bij aan kosenrufu?


[1] Daisaku Ikeda, Lezingenreeks ‘Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven’, 7.