Discussieonderwerp maart 2019

Discussieonderwerp maart – De jeugd is de hoop van de toekomst

De dreiging van kernwapens, het toenemende aantal vluchtelingen die van huis en haard zijn verdreven door gewapende conflicten, extreme weersomstandigheden veroorzaakt door klimaatverandering en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk is de hedendaagse realiteit. De grote honger naar macht en rijkdom komt voort uit de overtuiging dat alles snel en gemakkelijk verkrijgbaar moet zijn. Het Nichiren Boeddhisme leert ons dat dit wordt veroorzaakt door drie negatieve impulsen: hebzucht, woede en onwetendheid. Deze  zorgen ervoor dat we ons doel in het leven en in de maatschappij uit het oog verliezen.

President Ikeda en Nobelprijswinnaar Adolfo Pérez Esquivel spraken vorig jaar in een gezamenlijke oproep aan de jeugd van de wereld hun volledige vertrouwen in de jeugd uit: “De toekomst van de mensheid hangt af van jonge mensen die de moed hebben om de realiteit onder ogen te zien en zich nooit laten verslaan door tegenslag. (…) We vinden het van het grootste belang voor de huidige samenleving en de toekomst, dat jonge mensen zich toewijden aan internationale samenwerking om een nieuw tijdperk van hoop in te luiden; dat ze zich solidair verenigen om de waardigheid van het leven te beschermen, onrecht te bestrijden en alles wat nodig is voor een fysiek en geestelijk bestaan in vrijheid, voor alle mensen toegankelijk te maken. (…) We hebben de grenzeloze hoop dat dit zal gebeuren omdat we ervan overtuigd zijn dat jongeren weten hoe ze de vele verschillende wereldwijde uitdagingen in eenheid kunnen oplossen.”[1]

President Ikeda moedigt de jeugd aan zich te beseffen wat hun missie is, op te staan en het netwerk van gelukkige mensen te vergroten op basis van de menselijkheid van het Nichiren Boeddhisme. Hij zegt: “De tijd is aangebroken waarin jonge mensen hun grenzeloze potentieel kunnen inzetten voor een belangrijke zaak als kosenrufu. (…) De levensbevestigende filosofie van het boeddhisme van Nichiren Daishonin is het scherpe spirituele zwaard waarmee jongeren los kunnen breken uit de ketenen van karmisch lijden in een kwaadaardig tijdperk en hun grenzeloze potentieel kunnen laten zien.”[2] 

Ons toewijden aan kosenrufu, samen met de jeugd onze grenzen doorbreken en in ons hart jong blijven is de eeuwige traditie van onze altijd jeugdige Soka Gakkai. Wat is jeugdigheid? Het is de innerlijke kracht om niet te stagneren en open te staan voor verandering en nieuwe mogelijkheden. Jeugdigheid betekent vol vastberadenheid zijn. Het heeft niets met leeftijd te maken. Hoe je situatie vorig jaar of gisteren ook was is niet belangrijk. Belangrijk is hoe je jezelf uitdaagt en vanaf vandaag vooruit gaat en wint. Dit is de spirit van het Nichiren Boeddhisme.

  • Hoe kunnen we het beste de jeugd ondersteunen om hun missie te vervullen?
  • Wat betekent jeugdigheid voor jou?

[1] Zie Indigo van augustus 2018, 7-8.

[2] SGI Nieuwsbrief 8423.