Discussieonderwerp februari 2019

Discussieonderwerp februari – Vele lichamen, één gedachte

Het boeddhistische ideaal van ‘vele lichamen, één gedachte’ is eenheid in verscheidenheid. Het is een eenheid op basis van respect voor de verschillende, unieke eigenschappen en kenmerken van iedere persoon zoals uiterlijk, persoonlijkheid, vaardigheden of interesses. (‘vele lichamen’). Een dergelijke eenheid ontstaat, zegt president Ikeda, wanneer mensen elkaar koesteren als unieke en onmisbare personen en proberen het beste in elkaar naar boven te halen.  Hij voegt eraan toe dat ‘vele lichamen, vele gedachten’ het tegenovergestelde van eenheid is; verdeeldheid.

De uitdrukking ‘één gedachte’ betekent niet dat we allemaal dezelfde normen en waarden moeten aannemen of allemaal hetzelfde moeten denken. Het verwijst naar een gedeelde, maar toch zeer persoonlijke toewijding aan een gemeenschappelijk doel of ideaal. Het staat model voor solidariteit tussen mensen die zich inzetten om de wereld beter te maken. Iedereen heeft een unieke missie die alleen hij of zij kan vervullen en iedereen kan een speciale bijdrage leveren. Een respectvolle, vrijwillige samenwerking voor een gemeenschappelijk ideaal, creëert een omgeving waarin iedereen zijn of haar unieke kwaliteiten en talenten volledig kan ontplooien.

In het boeddhisme is de band tussen mensen onderling belangrijk. Samen vormen ze een netwerk waarin het Nichiren Boeddhisme in praktijk wordt gebracht en doorgegeven. Nichiren Daishonins uitdrukking van ‘vele lichamen, één gedachte’, bestaat uit vier Chinese karakters die ook kunnen worden vertaald als ‘verschillende  lichamen, dezelfde instelling’. Hij schreef: “Als de instelling van ‘vele lichamen, één gedachte’ sterk bij de mensen leeft, zullen zij al hun doelen bereiken, terwijl met de instelling van ‘één lichaam, verschillende gedachten’ niets opmerkelijks bereikt kan worden.” (GND-I, 107)

Tsunesaburo Makiguchi, de oprichter en eerste president van de Soka Gakkai, wees op het ironische feit dat kwaadaardige mensen relatief gemakkelijk eenheid creëren voor materieel of politiek gewin. Mensen van goede wil, die spiritueel onafhankelijker zijn, zo schreef hij, zijn geneigd het belang van eenheid over het hoofd te zien. De geschiedenis kent tal van tragische voorbeelden van gebrek aan samenwerking tussen mensen van goede wil, waardoor ze het veld moesten ruimen voor haat en verwoesting.  Alleen de eenheid van mensen die zich inzetten voor een menselijke toekomst zal ons helpen de uitdagingen in de toekomst aan te gaan. Een eenheid van onafhankelijke mensen die zichzelf proberen te verbeteren, voor anderen zorgen en geloven in een betere toekomst.

  • Wat betekent de instelling van ‘vele lichamen, één gedachte’ voor jou?
  • Hoe kunnen we met de instelling van ‘vele lichamen, één gedachte’ kosenrufu bevorderen en heb je daar een ervaring mee?