Discussieonderwerp januari 2019

Discussieonderwerp – Hoe blijf ik gemotiveerd  als ik mijn doelen niet lijk te bereiken?

Wat je ook doormaakt, het helpt altijd om de volgende essentiële boodschap van het Nichiren Boeddhisme te onthouden: geef nooit op! Veel leden stellen doelen en doen hun best om ze te bereiken. Je hoeft niet teleurgesteld te zijn als je de gewenste resultaten nog niet ziet. In het boeddhisme gaat geen enkele inspanning ooit verloren. Bovendien is het Nichiren Boeddhisme gebaseerd op de gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg; op het moment dat je een oorzaak legt, is het gevolg tegelijkertijd al (latent) in je leven aanwezig. Wanneer en hoe dit gevolg zich manifesteert, varieert.

Nichiren Daishonin schrijft: “Als u wilt begrijpen welke oorzaken u in het verleden hebt gelegd, kijk dan naar de gevolgen die in het heden zichtbaar zijn. En als u wilt weten welke gevolgen zich in de toekomst zullen manifesteren, kijk dan naar de oorzaken die u nu legt.” (vgl. GND-II, 202) Deze passage leert ons dat het huidige moment, nu, het allerbelangrijkst is. De oorzaken die we in het verleden hebben gelegd, vormen onze huidige omstandigheden. En onze gedachten, woorden en daden in het heden vormen onze toekomst. Op basis hiervan leert Nichiren dat ons innerlijke besluit, onze instelling op dit moment, onze toekomst bepaalt. Hij instrueert dat het chanten van Nam-myoho-renge-kyo van vitaal belang is bij het activeren van onze inherente boeddhastaat, die ons in staat stelt ons karma te transformeren en vrede in de samenleving te vestigen.

President Ikeda zegt: “Geloof is de moed om nooit op te geven. Het houdt in dat je nooit je overtuiging in je eigen potentieel of dat van anderen opgeeft. Het betekent nooit opgeven in het vergroten van je geluk.”[1] Door ons voortdurend in te spannen op basis van geloof om schijnbaar onmogelijke doelen te bereiken, kunnen we onze onzekerheden, angsten en problemen, die ons tegenhouden overwinnen. Door onze zwakheden uit te dagen en te overwinnen, vinden we de kracht en de wijsheid om ons leven in de richting te sturen die we willen. De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) verklaarde: “Laat waar je naartoe gaat en niet waar je vandaan komt voortaan je trots zijn!”[2]

Het stellen van doelen is dan ook een middel om ons leven verder te ontwikkelen dan we ooit voor mogelijk hielden. President Ikeda benadrukt: “Wanneer we besluiten ons uiterste best te doen in onze inspanningen voor kosenrufu en onze doelen te behalen, wordt dat besluit de oorzaak voor het vergroten van onze levensstaat en voor de kracht waarmee we het onmogelijke bereiken.”[3]  Besluit, in plaats van te klagen over wat je nog moet bereiken, vooruit te blijven gaan en onophoudelijk inspanningen voor je eigen leven en kosenrufu te blijven doen. Dit is hoe je jouw lot herschrijft tot een prachtig drama van geluk en overwinning.

  • Hoe behoud jij je geloof als je je doel niet lijkt te bereiken en heb je daar een ervaring mee?
  • Hoe kunnen we onze doelen aan kosenrufu koppelen?

[1] World Tribune, 20 september 2013, 7.

[2] Nietzsche, Friedrich, Thus Spoke Zarathustra: A Book for Everyone and No One (Aldus sprak Zarathoestra: een boek voor iedereen en niemand), vertaald door R.J. Hollingdale (Londen: Penguin Books, 1969), 220.

[3] World Tribune, 15 mei 2009, 5.