Discussieonderwerp september 2018

Discussieonderwerp – Het bodhisattva ideaal en een cultuur van mensenrechten

Download het Nederlandse discussieonderwerp

Download the English Discussion Topic

Wat houdt het begrip bodhisattva in? Kort gezegd is het een levensstaat van compassie of onbaatzuchtigheid.

Een bodhisattva doet de gelofte om zelf gelukkig te worden en anderen te helpen gelukkig te worden op basis van zijn of haar gedrag. Als bodhisattva weigeren we ons te laten tegenhouden of ontmoedigen door problemen die we bij deze uitdaging tegenkomen.

Een bodhisattva ontloopt de realiteit niet. In de Lotus Soetra wordt gesproken over de zuivere witte lotus die in een modderige vijver groeit. Dit symboliseert dat we, midden in de soms mensonterende dagelijkse realiteit van het leven, een zuivere, krachtige levensstaat kunnen manifesteren.

Nichiren Daishonin schrijft: “Waar het om gaat is het hart.” (GND-I, 177) Het uiteindelijke doel van het leven van boeddha Shakyamuni lag in zijn gedrag als mens. Daarom beschouwen we het ontwikkelen en positief veranderen van ons gedrag en ons leven als het uiteindelijke doel van onze beoefening. Hoewel veel mensen in eerste instantie het boeddhisme gaan beoefenen vanuit het verlangen naar persoonlijk geluk, om een ziekte of een andere schijnbaar onoverkomelijke uitdaging te overwinnen, ontwikkelen ze, als ze hun levensstaat vergroten, van nature een dieper verlangen naar het geluk van anderen.

Als ze de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens inzien, nemen ze vol compassie actie voor het geluk van anderen, inclusief het met anderen delen van de beginselen van het boeddhisme, waardoor zij ook kunnen putten uit dezelfde rijke levensstaat van boeddhaschap. President Ikeda zegt: “Ik hoop dat jullie in plaats van te streven naar je eigen roem of lof, je waardevolle leven zullen toewijden aan het over de hele wereld planten van het zaad van vrede van de Mystieke Wet.”1

Het is belangrijk dat we leven als een bodhisattva die het ‘kleine zelf’ van het ego overstijgt en het ‘grote zelf’ manifesteert, waarbij we beseffen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Zolang er nog mensen zijn die lijden kunnen we zelf niet echt gelukkig zijn. Daarom dagen we onszelf uit om in ons dagelijks leven te handelen met de instelling van een bodhisattva en weigeren we degenen die lijden in de steek te laten. We proberen anderen aan te moedigen door hun pijn te verzachten en hen te ondersteunen. Dit gedrag als mens zal ongetwijfeld bijdragen aan een cultuur van mensenrechten.

  • Heb je door je beoefening ervaren dat je meer compassie hebt ontwikkelt voor anderen en je je meer inzet voor hun geluk?
  • Wat betekent het voor jou om te handelen met de instelling van een bodhisattva?
Voetnoten

1 www.sgi.org/about-us/president-ikedas-writings/the-bodhisattva-ideal.html.