Discussieonderwerp augustus 2018

SGI-NL

Discussieonderwerp – De drie hindernissen en vier duivels

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Het boeddhistische begrip de ‘drie hindernissen en vier duivels’ (Jpn. sansho shima) leert ons hoe we moeilijke situaties kunnen overwinnen. Het zijn functies die in onszelf en onze omgeving verschijnen.

Ze proberen onze hoge, positieve levensstaat, die we door onze beoefening hebben opgebouwd, te belemmeren en te ondermijnen. Hierdoor verzwakt onze wil om te vechten voor ons eigen geluk en dat van anderen, en onze moed en wijsheid verdwijnen. Nichiren Daishonin moedigt zijn volgelingen in diverse brieven aan om deze hindernissen te zien als obstakels op de weg naar boeddhaschap: “Naarmate iemands beoefening vordert en zijn begrip groter wordt, komen de drie hindernissen en vier duivels tevoorschijn in verwarrende vormen, met elkaar wedijverend om zich ermee te bemoeien. (…) We moeten ons hierdoor niet laten beïnvloeden of bang laten maken. Als we onder hun invloed raken, worden we naar het pad van het kwaad geleid. Als we ons door hen bang laten maken, wordt het ons onmogelijk gemaakt de correcte leer te beoefenen.” (Vgl. GND-II, 304)

De drie hindernissen zijn: 1. De hindernis van aardse verlangens, die verschijnt wanneer iemands geest of wil het meest kwetsbaar is. De drie vergiften hebzucht, woede en onwetendheid, maar ook arrogantie, twijfel en wantrouwen vallen hier onder. 2. De hindernis van karma, komt voort uit slecht gedrag. Deze hindernis kan worden veroorzaakt door een familielid, een partner of kinderen. Het gedrag van onze partner of kinderen is op de een of andere manier het gevolg van onze eigen daden. 3. De hindernis van vergelding, is een hindernis die diep geworteld is in iemands karma en komt voort uit de karmische vergelding van oorzaken uit vorige bestaansperioden. Het land, de samenleving en de familie waarin iemand wordt geboren hangt af van karmische vergelding.

De vier duivels zijn vier ondermijnende functies die een beoefenaar tegenwerken en de voorspoed van de boeddhistische beoefening wegnemen. Het zijn: 1. De duivel van aardse verlangens, hindernissen die voortkomen uit de drie vergiften hebzucht, woede en onwetendheid. 2. De duivel van de vijf componenten1, hindernissen die veroorzaakt worden door iemands fysieke en mentale functies. 3. De duivel van de dood, de hindernis die wordt veroorzaakt door onze eigen dood of van anderen waardoor twijfel ontstaat. 4. De hemelduivel, hindernissen die worden toegeschreven aan de acties van de ‘duivelkoning van de zesde hemel’, die allerlei vormen kan aannemen of bezit kan nemen van anderen om ervoor te zorgen dat iemand met zijn boeddhistische beoefening stopt. Deze laatste hindernis wordt gezien als de moeilijkste om te overwinnen.

De ‘ware identiteit’ van duivelse functies is de fundamentele duisternis of onwetendheid die van nature in ons leven aanwezig is. Fundamentele duisternis duidt op onwetendheid ten aanzien van de Mystieke Wet en de waardigheid van het leven. Het probeert het nobele potentieel voor boeddhaschap dat iedereen bezit te ontkennen.

Belangrijker dan ons af te vragen in welke categorie van hindernis of duivel onze problemen vallen, is dat we de dingen die onze boeddhistische beoefening belemmeren herkennen, we de uitdaging aangaan en ze overwinnen met ons geloof, gebed en onze actie. We kunnen absoluut gelukkig worden door te leren hoe we onze innerlijke duisternis of onwetendheid kunnen overwinnen.

  1. Kun jij je obstakels herkennen en zien als een kans om te groeien, of weerhouden ze je ervan om door te gaan?
  2. Heb je een ervaring met het overwinnen van een obstakel en wat heb je ervan geleerd?
Voetnoten:

1 De vijf componenten zijn: 1. vorm: het lichaam met de vijf zintuigen (zicht, gehoor, reuk, smaak, gevoel). 2. waarneming: informatieoverdracht en de integratie in de geest als zesde zintuig. 3. begrip: het vormen van ideeën. 4. wil: de motivatie om te handelen op basis van informatie en ideeën. 5. bewustzijn: het onderscheidingsvermogen dat waarneming, begrip en wil mogelijk maakt.