Discussieonderwerp juli 2018

Discussieonderwerp – De gedeelde gelofte van meester en leerling

Donwload Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Het doel van het boeddhisme is om alle mensen in staat te stellen hun verlichte potentieel, hun eigen innerlijke bron van onverwoestbaar geluk te onthullen. Dit doel is samengevat in de ‘gelofte’ van boeddha Shakyamuni die te vinden is in de Lotus Soetra: “Ik heb een gelofte gedaan in de hoop alle mensen gelijk te maken aan mij, zonder enig onderscheid tussen ons.” (LS2, 36) Dit was zijn gelofte om alle levende wezens te helpen boeddhaschap te bereiken.

Zowel de Lotus Soetra als Nichiren Daishonin maken duidelijk dat de boeddhistische beoefening niet compleet is als we alleen maar onze eigen voorspoed of geluk nastreven. Wanneer we dezelfde gelofte hebben als de Boeddha en we onszelf en anderen willen helpen boeddhaschap te bereiken kunnen we genieten van de hoogste levensstaat van geluk. Actie ondernemen met deze instelling staat bekend als de ‘eenheid van meester en leerling’. Door een voorbeeld te nemen aan een leermeester, die deze gelofte uitvoert, en ervan te leren, kunnen we de hoop, compassie, moed en wijsheid oproepen die we nodig hebben om verder te komen. Dit is natuurlijk een hele uitdaging. Het houdt in dat we onze sterke punten gaan ontwikkelen – onze boeddhanatuur – en bijvoorbeeld moed oproepen wanneer onze lafheid best comfortabel aanvoelt, of compassie oproepen wanneer er overal om ons heen onverschilligheid heerst.

Nichiren schreef veel brieven aan zijn leerlingen en liet met zijn leven zien dat toewijding aan deze gelofte zeker obstakels en weerstand zal uitnodigen, die voortkomen uit onze eigen onwetendheid of negativiteit of die van de mensen om ons heen. In zijn brief ‘Het openen van de ogen’, doet de Daishonin als volgt zijn grote gelofte: “Ik doe hierbij een plechtige gelofte. (…) Ongeacht wat voor hindernissen ik op mijn weg vind, zolang niet waarlijk wijze personen mij bewijzen dat mijn opvattingen verkeerd zijn, zal ik ze nooit opgeven! (…) Dit is mijn gelofte en die zal ik nooit breken!” (GND-II, 204)

Als we besluiten om deze gelofte voor het geluk van de mensen met onze leermeester te delen, roepen we de moed op waarmee we de wijsheid en de grenzeloze kracht van de Boeddha, die van nature in ons leven aanwezig is, naar buiten brengen. Een kracht waarvan we niet eens wisten dat we die in ons hadden. Onze gelofte is de oneindige overwinning waarmee we ons karma veranderen in onze missie. Wanneer we de raad en aanmoediging van onze leermeester zoeken, bidden om dit in praktijk te brengen en actie ondernemen op basis van dat gebed, kunnen we voortdurend al ons lijden transformeren in vreugde en ons leven en de maatschappij inspireren en vooruit laten gaan.

  1. Wat betekent de gedeelde gelofte van meester en leerling voor jou?
  2. Hoe hou je vast aan je gelofte als je obstakels tegenkomt?