Discussieonderwerp juni 2018

SGI-NL

Discussieonderwerp – De negen bewustzijnslagen

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

‘De negen bewustzijnslagen’ is een boeddhistisch beginsel waarin de bewuste en onderbewuste aspecten van ons leven worden beschreven. Hierdoor krijgen we een duidelijk inzicht in het functioneren van ons innerlijk leven en bovendien biedt het ons een middel om onze illusies te vervangen door de wijsheid om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.
De eerste vijf bewustzijnslagen zijn onze zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. We gebruiken ze om informatie te verzamelen over de wereld om ons heen. In de zesde bewustzijnslaag, of de bewuste geest, leren we alles wat via de zintuigen tot ons komt te onderscheiden en te begrijpen. De zevende bewustzijnslaag, het mano-bewustzijn is het onbewuste, beperkte egocentrische zelf en is gericht op onze innerlijke wereld. Hierin wordt alles opgeslagen wat we in de loop van ons leven hebben aangeleerd en waarmee we een idee vormen van wie we zijn. Ook vormen we hiermee onze morele waardeoordelen.

De achtste bewustzijnslaag is het alaya-bewustzijn, het karma-bewustzijn. Dit is het karma-pakhuis waarin al ons karma uit onze vorige levens en ons huidige leven, positief, neutraal en negatief, ligt opgeslagen. We creëren karma met alles wat we denken, zeggen en doen, dit zijn oorzaken. De latente gevolgen hiervan zijn in deze achtste bewustzijnslaag opgeslagen. Op basis hiervan ervaren we de wereld om ons heen. Het vormt ons uiterlijk, onze omstandigheden, reacties, voorspoed en problemen, ons werk, onze relaties en gezondheid, in feite elk aspect van ons leven.

De negende bewustzijnslaag is een fundamenteel zuiver bewustzijn dat door niets kan worden aangetast. Het is onze boeddhanatuur, die op het diepste niveau verbonden is met alles wat leeft en het hele universum doordringt. Dit bewustzijn stelt ons in staat ons negatieve karma of onze lotsbestemming te veranderen. Nichiren Daishonin zegt: “U moet uw geest baseren op de negende bewustzijnslaag, en uw beoefening op de zes bewustzijnslagen.” (GND-I, 99)

De achtste en negende bewustzijnslagen werken beide op het niveau van de fundamentele verbondenheid van alles in het hele universum. De overtuiging dat we een ‘zelf’ hebben dat losstaat van anderen en onze omgeving – dat we in onze zevende bewustzijnslaag hebben gecreëerd – is onjuist. Het kleine ego van de zevende bewustzijnslaag verzet zich ertegen dat het leven grenzeloos is. Een leven dat ‘in contact komt’ met de negende bewustzijnslaag, breekt door de cocon van het kleine ego heen en betreedt het grotere zelf.

Wanneer we Nam-myoho-renge-kyo reciteren, welt er grenzeloze levenskracht, wijsheid, compassie en moed uit onze negende bewustzijnslaag, onze boeddhanatuur omhoog. Onze achtste bewustzijn wordt gezuiverd, waardoor ons karma lichter wordt. Ook worden we ons bewust van de aspecten in ons leven die ons ongelukkig maken of ons tegenhouden ons ware potentieel volledig naar buiten te brengen. Met onze beoefening kunnen we al deze aspecten zuiveren en transformeren in waarde.

  1. Heb je een ervaring waarbij je met je beoefening je karma hebt kunnen zuiveren en transformeren in waarde?
  2. Hoe zou jij de negen bewustzijnslagen in je eigen woorden aan iemand uitleggen?