Discussieonderwerp mei 2018

Discussieonderwerp – Relatief en absoluut geluk

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Het doel van onze boeddhistische beoefening is om gelukkig te worden. Wat is de definitie van menselijk geluk? Meestal beschouwen we een gezonde financiële basis, status, schoonheid, gezondheid, liefde en waardering van anderen als een vereiste om gelukkig te kunnen zijn.

Veel mensen lijken in hun leven te genieten van deze omstandigheden, maar dat betekent nog niet dat ze volkomen gelukkig zijn. Ze kunnen nog steeds angstig en bezorgd zijn. En toch is iedereen ervan overtuigt dat dit alles is waar geluk om draait. Dit is relatief geluk en het is vluchtig en vergankelijk. Hoe rijk iemand ook is, door een drastische maatschappelijke verandering kan hij of zij van de ene op de andere dag alles verliezen. De schijnbaar gezondste persoon kan een ongeluk krijgen of plotseling ziek worden. En naarmate we ouder worden, krijgen we vaak te maken met een of andere ziekte. Relatief geluk is afhankelijk van onze omstandigheden. Als onze omstandigheden veranderen kunnen we dit geluk gemakkelijk verliezen.

Echt onverwoestbaar geluk vinden we niet in relatief geluk maar in absoluut geluk. Absoluut geluk is niet afhankelijk van onze steeds veranderende omstandigheden. Het is onveranderlijk, een gevoel van vervulling en voldoening op het diepste niveau van ons bestaan.

We beoefenen het Nichiren Boeddhisme om een levensstaat te bereiken waarin we, ongeacht onze omstandigheden, kunnen ervaren dat het leven zelf vreugde is. Wanneer we deze levensstaat bereiken zal ons leven bruisen van vreugde, levenskracht, moed, wijsheid en compassie. Dit is wat het bereiken van boeddhaschap inhoudt. Als we ons inzetten voor kosenrufu komt de uitgestrekte levensstaat van de boeddha in ons omhoog. En ook al hebben we misschien grote moeilijkheden of vechten we met een ziekte, geen van die omstandigheden zal ons dan ontmoedigen en we zullen een levensstaat van vreugde, vervulling en voldoening ervaren. Dat is absoluut geluk.

Daarom verklaart de Daishonin dat niets zo gelukkig maakt als het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo. Als je een sterke levenskracht en grote wijsheid bezit, is het mogelijk de uitdaging van beproevingen te overwinnen op dezelfde manier als golven het surfen opwindend maken en steile rotsen het bergbeklimmen aantrekkelijk maken.

  1. Wat betekent geluk voor jou?
  2. Heb je weleens absoluut geluk ervaren en kun je daar een voorbeeld van geven?