Discussieonderwerp april 2018

SGI-NL

Discussieonderwerp – Nam-myoho-renge-kyo

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Op 28 april 1253 verkondigde Nichiren Daishonin (1222-1282) voor het eerst Nam-myoho-renge-kyo. Hij verklaarde dat Nam-myoho-renge-kyo, de titel en de essentie van de Lotus Soetra is, de universele verlichting waardoor alle mensen in staat zijn boeddhaschap te bereiken.

Nam-myoho-renge-kyo, de Mystieke Wet, is de natuurwet die alle functies van het universum bestuurt, de wet waartoe alle boeddha’s verlicht zijn.
Door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo activeren we onze aangeboren boeddhanatuur. Hierdoor kunnen we een levensstaat van onwankelbaar geluk, vol wijsheid, moed, compassie en levenskracht opbouwen en onze dagelijkse uitdagingen overwinnen.

Nichiren schreef: “Als u zich wilt bevrijden van het lijden door geboorte en dood, dat u sinds de tijd zonder begin hebt ondergaan, en in dit leven zeker onovertroffen verlichting wilt bereiken, dan moet u uw ogen openen voor de mystieke waarheid die van oorsprong in alle levende wezens aanwezig is. Deze waarheid is Myoho-renge-kyo. Daarom stelt het reciteren van Myoho-renge-kyo u in staat de mystieke waarheid die eigen is aan al wat leeft, te begrijpen.” (GND-I, 29)

Wat betekent Nam-myoho-renge-kyo? Simpelweg betekent Nam-myoho-renge-kyo ‘toewijding aan de Mystieke Wet van oorzaak en gevolg’, of je leven in het ritme van het universum brengen.

Nam komt van het Sanskriet woord namu, dat ‘jezelf toewijden’ betekent. Het duidt op de correcte houding waarmee we in dit leven boeddhaschap kunnen bereiken.

Myoho betekent letterlijk Mystieke Wet. Myo kan vertaald worden als ‘mystiek’ of ‘prachtig’; en ho is de ‘wet’. Nichiren zegt: “Het is eenvoudigweg de mysterieuze aard van ons leven van moment tot moment, die de geest niet kan bevatten en woorden niet kunnen uitdrukken.” (GND-I, 31)

Wat maakt het nu precies zo moeilijk om haar te bevatten? Het is het wonder dat een gewoon mens, vol illusies en lijden, zich bewust wordt van de fundamentele Wet in zijn eigen leven, en zich realiseert dat hij van oorsprong een boeddha is, in staat zijn problemen te overwinnen.

Myo duidt op de essentie van het leven, die ‘onzichtbaar’ is en het verstand te boven gaat. Deze essentie komt altijd tot uitdrukking in een tastbare vorm (ho) die met de zintuigen kan worden waargenomen. Nichiren zegt dat het karakter myo drie betekenissen heeft: ‘openen’, ‘volledig begiftigd zijn met’ en ‘doen herleven’, dat wil zeggen, weer tot leven komen.

Renge betekent lotusbloem. De lotus bloeit en brengt tegelijkertijd zaad voort, en staat symbool voor de gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg. De omstandigheden en de kwaliteit van ons individuele leven worden bepaald door de oorzaken en gevolgen, zowel goede als slechte, die we ieder moment weer creëren, door gedachten, woorden en daden. Dit heet ‘karma’.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leven. We creëren ons eigen karma en hebben de kracht in ons om het te veranderen door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo. De lotusbloem groeit en bloeit in een modderige vijver en blijft toch onaangetast en vrij van onzuiverheden.

Kyo betekent letterlijk ‘soetra’. Het is de trilling van onze stem. Kyo is de onderlinge verbondenheid van alle verschijnselen; hoe ons gebed of geluid van het chanten mensen en situaties in onze onmiddellijke omgeving kan beïnvloeden.

Als we voor het eerst over Nam-myoho-renge-kyo horen is het moeilijk te geloven dat het herhalen van deze zin invloed op ons leven kan hebben. Alleen door het uit te proberen zullen we resultaat zien. President Ikeda legt het als volgt uit: “Onze gezondheid, moed, wijsheid, vreugde, verlangen om ons te verbeteren, zelfdiscipline enzovoort, hangt allemaal af van onze levenskracht. Het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo stelt ons in staat grenzeloos veel levenskracht op te roepen. Als we ons baseren op Nam-myoho-renge-kyo zullen we daarom nooit op een dood spoor belanden.”1

  1. We kunnen elk probleem in het leven overwinnen door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo. Heb je hier ervaring mee?
  2. Hoe ervaar jij je boeddhanatuur als je Nam-myoho-renge-kyo reciteert?
Voetnoten

1 Daisaku Ikeda, The Wisdom for Creating Happiness and Peace (Eternal Ganges Press, 2015) Vol. 1, p. 65.