Discussieonderwerp maart 2018

Discussieonderwerp – De missie van de jeugd

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

President Toda’s visie voor kosenrufu was dat de jeugd een grote missie heeft voor wereldvrede. Hij zei: “Er zal een nieuw tijdperk tot stand komen door de hartstocht en de kracht van de jeugd.”1Ook president Ikeda heeft een groot vertrouwen in de kracht van de jeugd. Hij zegt: “De jeugd beschikt over een sterker vermogen om trouw te blijven aan hun overtuiging. Jonge mensen zijn opener en eerlijker. Daarom zei president Toda vaak dat de jeugd belangrijk is en dat hij erop wachtte dat er jonge mensen zouden opstaan om zijn werk voort te zetten.2 Hij vertrouwde op 16 maart 1958 de verwezenlijking van kosenrufu als volgt aan de jeugd toe: “De ceremonie van kosenrufu op 16 maart is het moment waarop de leerlingen opstaan! Het is een nieuw begin. Het bruist van de instelling waarmee we alles uitdagen. Van eenheid, vooruitgang, rechtvaardigheid en overwinning. Om kosenrufu te kunnen realiseren moeten we een gelofte doen. Als we opstaan met de houding van een leeuw, zullen we de ceremonie voor kosenrufu in praktijk brengen.”3

President Ikeda moedigt de jeugd met heel zijn wezen aan om zich te beseffen wat hun missie is en op te staan en een netwerk van gelukkige mensen te verspreiden op basis van de menselijkheid van het Nichiren Boeddhisme. Hij zegt: “De tijd is aangebroken waarin jonge mensen hun grenzeloze potentieel kunnen inzetten voor een belangrijke zaak als kosenrufu. (…) De levensbevestigende filosofie van het boeddhisme van Nichiren Daishonin is het scherpe spirituele zwaard waarmee jongeren los kunnen breken uit de ketenen van karmisch lijden in een kwaadaardig tijdperk en hun grenzeloze potentieel kunnen laten zien.”4

Ons leven toewijden aan kosenrufu, samen met de jeugd onze grenzen doorbreken en in ons hart jong blijven is de eeuwigdurende traditie van onze altijd jeugdige Soka Gakkai. Wat is jeugdigheid? Het is de innerlijke kracht om niet te stagneren en open te staan voor verandering en nieuwe mogelijkheden. Het is de kracht van iemand die niet zelfgenoegzaam achterover wil leunen maar vooruit wil komen.

  • Hoe kunnen we de jeugd koesteren en wat heeft de jeugd van ons nodig om hun potentieel naar buiten te brengen?
  • Hoe behouden we altijd een jeugdige spirit en voorkomen we dat we stagneren?
Voetnoten:
  1. Josei Toda, Seinen-kun (Jpn. Richtlijnen voor de jeugd), Toda Josei zenshu (Jpn.Verzameld werk van Josei Toda), (Tokio: hoofdbureau van de Seikyo Shimbun [dagblad van de Soka Gakkai in Japan], 1992), deel 1, 58.
  1. Uit president Ikeda’s boodschap aan de 11e bijeenkomst van Soka Gakkai-hoofdbureau verantwoordelijken gehouden op 2 oktober 2007.

  2. Uit president Ikeda’s essay ‘Het licht van de eeuw van de mensheid’.

  3. SGI Nieuwsbrief 8423.