Discussie januari 2018

Lotus flower

Discussieonderwerp – Voorspoed

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Shakyamuni, de historische Boeddha die 2.500 jaar geleden in India leefde, onderwees de Lotus Soetra om alle mensen ervan bewust te maken dat boeddhaschap inherent in hun leven aanwezig is. Iedereen die het Nichiren Boeddhisme in praktijk brengt en oprecht Nam-myoho-renge-kyo reciteert, creëert voorspoed.Er bestaan twee soorten voorspoed. De eerste is zichtbare voorspoed; tastbare dingen die we in onze omgeving kunnen waarnemen. De tweede is onzichtbare voorspoed: levenskracht, wijsheid, compassie, vreugde en bescherming. De onzichtbare voorspoed die we diep in ons leven opbouwen, wordt uiteindelijk ook zichtbaar in onze omgeving. Wijzelf en onze omgeving worden door ons geloof, wat onzichtbaar is, in de richting van geluk en de vervulling van al onze wensen gestuurd.

Nichiren Daishonin schreef: “Het woord ‘voorspoed’ (Jpn. kudoku) duidt op het zuiveren van de zes zintuigen. Het element ku van het woord kudoku duidt op geluk of voorspoed. Het duidt ook op het resultaat dat we verwerven als we het slechte of negatieve overwinnen; het element doku wijst op de kwaliteiten die we verkrijgen door goed te doen. Daarom duidt het woord kudoku op het bereiken van boeddhaschap in onze huidige gedaante.” (OTT, 147-48)

Het is erg belangrijk dat we onze negatieve impulsen en elke vorm van onrecht uitdagen en overwinnen. Het is het beste te beginnen met onze eigen fundamentele duisternis, de innerlijke negatieve tendensen die twijfel en ongeloof veroorzaken. Door deze uitdaging aan te gaan verandert de richting die ons leven opgaat mee met de keuzes die we maken. Ook door de negatieve tendensen buiten onszelf uit te dagen, wordt onze boeddhanatuur geactiveerd en door deze verandering verschijnt er grote voorspoed in ons leven.

Een Laotiaans spreekwoord zegt: “Wie goed gezelschap zoekt, zal de voorspoed in zijn leven zien gedijen. Wie in slecht gezelschap verkeert, ziet de voorspoed in zijn leven wegebben.”

Nichiren Daishonin citeerde een passage uit een soetra die de volgende waarschuwing bevat: “Weer slechte vrienden af en omring u met goede metgezellen.” (GND-I, 147) Met een goede metgezel wordt iemand bedoeld die het beste met anderen voorheeft, die er oprecht naar verlangt dat iemand boeddhaschap zal bereiken.

In het boeddhisme gaat het om actie. Zonder inspanningen voor het bereiken van boeddhaschap van onszelf en anderen worden we niet echt gelukkig en kunnen we ook ons potentieel niet naar buiten brengen. Een passieve houding brengt geen vreugde of geluk. Anderen vertellen over het humanisme van het Nichiren Boeddhisme mag dan een uitdaging zijn, maar de voorspoed van onze inspanningen hiervoor komt weer naar ons terug. ‘Voorspoed’ betekent dan ook ‘geluk creëren en gelukkig worden’.

Door het Nichiren Boeddhisme te beoefenen en ons met ons hele wezen in te zetten voor het geluk van onszelf en anderen vergaren we grote voorspoed die door de drie bestaansperioden (verleden, heden en toekomst) heen blijft bestaan.

  1. Voorspoed betekent geluk creëren en gelukkig worden. Wat betekent dit voor jou?
  2. Kun je een ervaring delen hoe voorspoed je geloof heeft verdiept en versterkt?