Discussie november 2017

Discussieonderwerp – Karma veranderen in onze missie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Je zou kunnen zeggen dat ‘karma veranderen in onze missie’ een moderne uitdrukking is van het beginsel dat in de Lotus Soetra wordt omschreven als ‘vrijwillig het geschikte karma op ons nemen’.
Het boeddhisme leert ons dat karma het gevolg of het resultaat is van alle oorzaken, zowel positief als negatief, die we in vorige levens en in dit leven hebben gelegd. Omdat deze gevolgen zowel positief als negatief kunnen zijn, hebben veel mensen de neiging hun lijden of het verlies dat ze ervaren toe te schrijven aan ‘slecht karma’ als gevolg van de slechte oorzaken die ze in het verleden hebben gelegd. Hoewel het Nichiren Boeddhisme erkent dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen ons karma en de oorzaken die we hebben gelegd, worden we aangemoedigd om niet stil te blijven staan bij het verleden en ons hierdoor niet te laten tegenhouden. We kunnen op ieder moment ons oneindige potentieel – onze boeddhanatuur – naar buiten brengen.

De Lotus Soetra vertelt over bodhisattva’s die, hoewel ze de juiste oorzaken hebben gelegd om verlichting te bereiken, er vrijwillig voor hebben gekozen dit uit te stellen. Ze hebben in plaats daarvan de gelofte gedaan om in deze wereld vol lijden en kwaad met hun unieke karma geboren te worden. Ze doen dit uit compassie om anderen de kracht van de Mystieke Wet te laten zien en met hun eigen leven het voorbeeld te geven hoe anderen ook hun lijden kunnen overwinnen en gelukkig worden. In plaats van treuren over ons karma en spijt hebben van de oorzaken die we in het verleden hebben gelegd, toont dit verhaal aan dat we onze problemen kunnen beschouwen als iets dat we vrijwillig op ons nemen om ons potentieel naar buiten te brengen en onze missie te verwezenlijken.

Met andere woorden, wanneer we ons karma veranderen in onze missie, veranderen we ons lot door niet langer negatieve oorzaken te leggen, maar positieve. Degenen die hun karma veranderen in hun missie hebben ‘vrijwillig het geschikte karma op zich genomen’. Daarom zullen degenen die vooruitgaan terwijl ze alles als een onderdeel van hun missie beschouwen, zeker hun doelen bereiken.

Vaak motiveren juist problemen – ons negatieve karma – om serieus daimoku te reciteren om ons lot op een fundamenteel niveau te veranderen. Wanneer we de moeilijkheden in ons leven overwinnen met de houding dat al onze uitdagingen in feite een kans zijn om te groeien, inspireren we niet alleen anderen die dezelfde moeilijkheden hebben ze te overwinnen, maar we ontwikkelen ook een krachtige, grenzeloze levensstaat die door niets of niemand kan worden verwoest.

  1. Geloof je dat jouw karma je missie is?
  2. Heb je een ervaring met het veranderen van je karma in je missie? En heb je daar anderen mee kunnen aanmoedigen?