Discussie juli 2017

Studie

Discussieonderwerp – De eenheid van meester en leerling

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Iemand die anderen helpt bij hun ontwikkeling, op welk gebied dan ook, kan worden beschouwd als een leermeester. In het boeddhisme is de meester-leerling relatie van fundamenteel belang om de Wet, die door de leermeester wordt doorgegeven, op de juiste wijze te beoefenen. Dit is essentieel voor het bereiken van boeddhaschap. Deze relatie is gebaseerd op de gedeelde gelofte om samen te werken voor het geluk van de mensen en hen in staat te stellen zich te bevrijden van het lijden. Zonder deze gedeelde gelofte en inspanning is de leermeester slechts een object van verering en zal het boeddhisme zijn kracht verliezen.

De Lotus Soetra beschrijft het metaforische moment waarop de leerlingen van de Boeddha deze gelofte doen. De soetra beschrijft hoe tijdens een prediking van Boeddha Shakyamuni de aarde open splijt en er een ontelbaar aantal uitmuntende bodhisattva’s uit oprijzen. Deze ‘Bodhisattva’s van de Aarde’ zijn vastbesloten om na het overlijden van Shakyamuni zijn leerstellingen in praktijk te brengen in het moeilijke, verdorven tijdperk dat zou aanbreken. Deze grootse, beeldende beschrijving is een uitdrukking van de diepe, gezamenlijke toewijding van leermeester en leerling.

Het boeddhisme is een filosofie die mensen de kracht geeft hun lot in eigen handen te nemen. Het centrale idee is dat ieder mens het aangeboren vermogen in zich heeft om onder alle omstandigheden elke vorm van lijden te boven te komen en dit te veranderen in een bron van groei en kracht. Deze filosofie is gebaseerd op de overtuiging dat er in ons leven, op elk moment, grenzeloze moed, wijsheid, compassie en levenskracht aanwezig is.

De leermeester maakt de leerling daarvan bewust en blijft hem of haar herinneren aan dit hoogste potentieel. De leerling wordt geïnspireerd door de leerstellingen en het gedrag van de leermeester. Zoals president Ikeda schrijft: “Een echte leermeester in het boeddhisme herinnert ons eraan te streven naar verlichting en geluk voor onszelf en anderen.” Het gaat om de balans tussen de moed om onze eigen problemen het hoofd te bieden, dat we proberen te groeien en ons verder ontwikkelen als mens, en ons tegelijkertijd inzetten voor het geluk van andere mensen.

President Ikeda merkt hierbij op: “Een leermeester helpt je de ogen te openen voor je eigen zwakheden en ze moedig te overwinnen.” Wanneer de spirit van meester en leerling ontbreekt in ons geloof of in ons leven, kunnen we gemakkelijk toegeven aan onze zwakheden, zoals angst, arrogantie, woede en gemakzucht en alleen naar persoonlijke bevrediging zoeken.

De meester-leerling relatie is een moedige ontdekkingsreis in jezelf. Het is niet de bedoeling dat we onze leermeester imiteren. De leerling moet ervoor kiezen om het hart van de leermeester te willen kennen en van hem te leren.

  • Wat betekent de meester-leerling relatie voor jou?
  • Hoe breng jij de meester-leerling relatie in praktijk?