Discussie juni 2017

Discussieonderwerp – Compassie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English discussion topic

De menselijke natuur is de oorzaak van de grote problemen in de wereld, maar is tegelijk ook de oplossing. De tegenhanger van dit destructieve aspect van de menselijke natuur en van het lijden dat het veroorzaakt is compassie. Compassie, solidariteit met anderen en al wat leeft, wat voortkomt uit de wens om alles en iedereen te zien groeien en gelukkig worden, is de essentie van het boeddhisme.

President Ikeda schrijft: “Echte boeddhistische compassie heeft niets te maken met sentiment of medelijden. Dit komt doordat sentiment of medelijden de andere persoon niet helpt een overwinning in het leven te behalen; het kan niet echt het lijden verlichten en vreugde geven.”

Volgens het boeddhisme zijn goed en kwaad onlosmakelijk met elkaar verbonden en beide aangeboren aspecten van de menselijke natuur. Met dit inzicht is het onmogelijk om etiketten te plakken op mensen. Echte compassie is bedoeld om anderen te helpen sterk te worden en de kracht en de moed die in hun eigen leven aanwezig is op te roepen, zodat ze in staat zijn hun problemen te overwinnen. Het kan een daad van compassie lijken om een moeilijke situatie voor iemand op te lossen, maar werkelijke compassie is die persoon op zo’n manier te helpen, dat hij zelf in staat is zijn probleem te overwinnen en gelukkig te worden. Het kan zelfs zo zijn dat door iemands probleem op te lossen, hij juist zwakker en minder zelfstandig wordt.

Nichiren Daishonin vestigde de beoefening van Nam-myoho-renge-kyo als een praktisch middel om de kracht en het oneindige potentieel van onze menselijkheid naar buiten te brengen en met vertrouwen en blijdschap door het leven te gaan.

Wanneer we te maken krijgen met mislukking en dwaasheid, is het makkelijk om het vertrouwen in onszelf en anderen te verliezen; een dergelijk gebrek aan vertrouwen in de mensheid is kenmerkend voor de wereld waarin we nu leven. Een verandering in de samenleving kan alleen plaatsvinden door een verandering in het hart van de mensen.

De kern van de filosofie van het Nichiren Boeddhisme is te blijven geloven in de aangeboren goedheid en het oneindige potentieel van onszelf en anderen.

  • Heb je weleens iemand vanuit boeddhistische compassie kunnen aanmoedigen?
  • Hoe daag jij jezelf uit om te blijven geloven in de aangeboren goedheid van jezelf en anderen?