Discussieonderwerp november – Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen

Veel aspecten bepalen wie we zijn – waar we geboren zijn, het gezin waarin we zijn grootgebracht, de ervaringen uit onze kindertijd, de mensen en omstandigheden die ons beïnvloeden, onze overtuigingen en manier van leven. De lijst is eindeloos. Het boeddhisme leert ons over de ware aard van ons leven; dat ons leven eeuwig is en dat iedereen de nobele levensstaat van boeddhaschap bezit. We verdienen allemaal evenveel respect, ongeacht hoe we eruit zien, onze achtergrond en onze status in de maatschappij. Om uit deze nobele levensstaat te putten is het belangrijk dat we de negatieve tendensen, die ons leven kunnen overheersen en de oorzaak zijn van ons lijden, uitdagen en overwinnen.

Een belangrijk beginsel in het Nichiren Boeddhisme is ‘Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen. Volgens dit beginsel kunnen we door onze beoefening onze tijdelijke aard ontstijgen en onze ware aard – onze boeddhanatuur – onthullen:  een standvastig zelf waarmee we elke pijnlijke beproeving kunnen uitdagen en overwinnen. Hoe groter onze moeilijkheden, hoe meer onze boeddhanatuur gaat schitteren. Boeddhaschap bereiken ligt in het ontwikkelen van een dergelijk zelf. Door ons geloof kunnen we onze problemen en zwakheden overstijgen, en onze menselijkheid ontwikkelen.

President Ikeda legt dit proces van ‘Het tijdelijke afleggen  en het ware onthullen’ als volgt uit: “Het betekent dat gewone mensen – beheerst door egoïstische verlangens en die gebukt gaan onder hun karma en lijden – terugkeren naar hun inherente levensstaat die vanaf de tijd zonder begin in hun leven aanwezig is, de ketenen van hun karma verbreken en compassievolle, wijze boeddha’s worden, die de hele mensheid helpen om verlichting te bereiken.”[1] 

‘Het ware onthullen’ houdt in dat we de wens van de Boeddha “om alle mensen te helpen verlichting te bereiken” in ons hart sluiten. Het verwijst naar onze ware identiteit als Bodhisattva’s van de Aarde – degenen die in de Lotus Soetra verschenen met het diepe verlangen om de Mystieke Wet, de essentie van deze soetra, te verspreiden en de mensen bewust te maken van hun boeddhanatuur in deze met problemen gevulde wereld.

Ieder van ons heeft de unieke missie om ons niet te laten verslaan, hoe groot de uitdagingen ook zijn. We veranderen ons leven en onthullen onze inherente boeddhastaat en zo inspireren we iedereen om ons heen hetzelfde te doen. President Ikeda zegt: “We kunnen nog zoveel praten over onze grote inherente levenskracht of grenzeloze potentieel – het blijft iets abstracts. Pas wanneer we ons best doen onszelf te ontwikkelen terwijl we zware moeilijkheden en beproevingen tegenkomen, zullen we onze aangeboren kracht manifesteren. Ons ware zelf, waar we ons niet eens bewust van waren, komt dan buiten.”[2]

Het beginsel van ‘Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen’ leert ons dat we ons ware zelf, ons hoogste potentieel, naar buiten kunnen brengen, gewoon zoals we zijn. 

  • Wat betekent  ‘Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen’ voor jou?
  • Hoe groter de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden, hoe meer we onze boeddhastaat naar buiten kunnen brengen. Heb je hier een ervaring mee?

[1] Living Buddhism, juni 2016,  48.

[2] Living Buddhism, juli 2016, 50.