Discussieonderwerp oktober – De eenheid van leermeester en leerling vormt het fundament van het Nichiren Boeddhisme

Als we kijken naar de geschiedenis van het boeddhisme zien we dat het altijd is gebaseerd op de eenheid van leermeester en leerling.

De historische boeddha Shakyamuni had tien belangrijke leerlingen. Door Shakyamuni’s raad te volgen en hun boeddhistische beoefening te gebruiken, ontwikkelden zij hun eigen unieke karakter en talent. Met het besef van hun inherente boeddhanatuur, gingen ze een onbaatzuchtige strijd aan om de humanistische leerstellingen van het boeddhisme te verspreiden.

Wanneer president Ikeda spreekt over de diepgaande band tussen leermeester en leerling zegt hij: “De leermeester‐leerling relatie in het boeddhisme begint met de compassie van boeddha Shakyamuni om zijn leerlingen het pad naar verlichting te onderwijzen, en de zoekende geest van zijn leerlingen om te proberen zijn leerstellingen te begrijpen. Kortom, het is een spirituele band die afhankelijk is van de motivatie van de leerling.”1

Nichiren Daishonin zegt: “Als leraar en leerling niet eensgezind zijn, zullen ze nooit iets bereiken.” (GND‐I, 153) Met andere woorden, de relatie tussen leermeester en leerling hangt uiteindelijk af van de toewijding en de daden van de leerling.

Door het hebben van een leermeester kunnen we ons leven volledig ontwikkelen: “Of het nu de academische wereld, de vechtsport of een andere discipline betreft, wanneer je iets bestudeert en het probeert te beheersen, heb je een leermeester nodig, een raadgever. Een leermeester is vooral onmisbaar wanneer we het boeddhisme bestuderen, het leert ons over de werkelijke waardigheid van het leven en de juiste manier van leven. Zonder leermeester hebben we geen concreet voorbeeld hoe we als mens kunnen leven.”2

Het Nichiren Boeddhisme is gebaseerd op de overtuiging dat er in ons leven, op elk moment, een onuitputtelijke bron van moed, wijsheid, compassie en levenskracht, ofwel boeddhaschap aanwezig is. De leermeester maakt de leerling daarvan bewust en blijft hem of haar herinneren aan dit hoogste potentieel. Het gaat om de balans tussen moedig onze problemen het hoofd bieden, groeien, ons verder ontwikkelen en ons tegelijkertijd inzetten voor het geluk van anderen. “Kosenrufu is mogelijk wanneer leerlingen dezelfde instelling hebben als hun leermeester. Zonder de solide basis van de eenheid van leermeester en leerling, laten we ons gemakkelijk leiden door onze emoties en de trends van de tijd, en zullen we gemakkelijk opgeven wanneer ons geloof wordt uitgedaagd.”3   We  geven  dan  makkelijk  toe  aan  zwakheden  als  angst,  arrogantie,  woede  en gemakzucht en zoeken alleen naar persoonlijke voldoening.

“Omdat we allemaal de missie van Bodhisattva van de Aarde delen, zijn we in staat Nam‐myoho‐ renge‐kyo te chanten, de essentie van de Lotus Soetra. Omdat we chanten met onze gelofte voor kosenrufu, kunnen we geluk realiseren voor zowel onszelf als anderen. Omdat we het Nichiren Boeddhisme beoefenen en anderen leren hetzelfde te doen, kunnen we onze menselijke revolutie maken en mensen worden die actie ondernemen voor het geluk van anderen. Onze gebeden, die eerst alleen om onszelf draaiden, ontwikkelen zich tot gebeden doordrenkt met dezelfde gelofte als die van onze leermeester. ”4

Josei Toda, de tweede president van de Soka Gakkai, zei ooit: “Wanneer we in de gohonzon geloven, zullen we zeker boeddhaschap bereiken. Maar als ik denk aan onze familie, ons land en deze turbulente wereld in de 20e eeuw, wil ik de aarde bevrijden van al het leed en alle ellende. Dit is waar kosenrufu om gaat. Doen jullie met me mee?”5

1 Living Buddhism, november 2017, 61.

2 Daisaku Ikeda, The New Human Revolution, deel 17, 9.

3 Living Buddhism, november 2017, 55.

4 Idem, 56.

5   Living Buddhism, augustus 2020, 4.

  • Wanneer heb je het belang gezien van een leermeester in je leven?
  • Waarom is een leermeester belangrijk in tijden van grote moeilijkheden? Heb je daar een ervaring mee?
  • Wat betekent het voor jou om dezelfde visie en hetzelfde hart te delen als de leermeester? Waarom is dit een belangrijk aspect van onze boeddhistische beoefening?