Discussieonderwerp juli – De twee soorten geloof

Het Nichiren Boeddhisme leert ons om onze levenskracht op te roepen en door onze eigen wil en inspanningen het fundament te leggen voor een krachtig, inspirerend geloof waarmee we onszelf vastberaden kunnen uitdagen om onze moeilijkheden te overwinnen. Alles wordt bepaald door ons geloof. Laten we ons geloof verslappen als we te maken krijgen met ziekte of andere tegenslagen,  of gaan we vastbesloten door zonder ook maar één stap terug te doen? De essentie van geloof is dat we vooruit blijven gaan en nooit terugvallen. Alles wordt bepaald door ons hart en de spirit van ons geloof.

Nichiren Daishonin* schrijft: “Er zijn in deze tijd mensen die in de Lotus Soetra geloven. Het geloof van sommigen is als vuur, en dat van anderen als stromend water. Wanneer de eerstgenoemden naar de leerstellingen luisteren, laait hun hartstocht op als vuur, maar naarmate de tijd verstrijkt geven ze vaak hun geloof op. Een geloof als stromend water hebben, betekent voortdurend te geloven zonder ooit terug te vallen.” (GND-I, 151-52)

Meneer Toda zei eens: “Heb geloof als stromend water. Stilstaand water bederft omdat het stilstaat. Hetzelfde geldt voor ons leven: niet vooruitgaan is achteruitgaan.” Je kunt geen boeddhaschap bereiken als je een tijdje vol passie beoefent, maar later toegeeft aan twijfel en afdwaalt van het pad van geloof.”[1]

‘Geloof als vuur’ komt overeen met het geloof van degenen die, wanneer ze de leerstellingen horen, geïnspireerd zijn en zich actief in hun boeddhistische beoefening inzetten, zoals vuur dat heftiger begint te branden wanneer er hout op wordt gelegd. Maar naarmate de tijd verstrijkt raken ze hun enthousiasme voor de beoefening kwijt, zoals een vuur dat uiteindelijk uitdooft. Dit soort geloof komt niet vanuit onszelf, maar wordt gestimuleerd door invloeden van buitenaf. Wanneer de brandstof of inspiratie opraakt, is hun vuur gedoofd. Als gevolg daarvan worden ze vatbaar voor en makkelijk afgeleid door invloeden van buitenaf en “geven ze hun geloof vaak op”.

‘Geloof als stromend water’ echter staat gelijk aan een geloof dat een zoekende geest kan oproepen om boeddhaschap te bereiken. Zulke mensen blijven voortdurend en onvermoeibaar vooruitgaan, blijven standvastig in hun boeddhistische beoefening en laten zich niet afschrikken door welke invloeden van buitenaf dan ook. Het is belangrijk dat we telkens onze vastberadenheid in geloof hernieuwen, onszelf uitdagen en alle hindernissen overwinnen om te blijven groeien en vooruit te gaan. Dit is geloof als stromend water.

Kosenrufu is een ongekende strijd om het karma van de mensheid te veranderen. Het is belangrijk dat we een vastberaden, krachtige, levenslange passie behouden om ons te kunnen blijven inzetten voor kosenrufu. Anders wordt ons geloof uitgehold en vernietigd door de duivelse functies die de vooruitgang van onze beoefening proberen te ondermijnen. We moeten ons dus niet uit het veld laten slaan door problemen die na enige tijd weer verdwijnen. Net als een storm niet voor altijd zal woeden, zullen ook onze moeilijkheden niet eindeloos voortduren.

Het is belangrijk dat we ons altijd de vreugde en de dankbaarheid blijven herinneren, toen we voor het eerst in aanraking kwamen met de leerstellingen van het boeddhisme. En dat we altijd weer terugkeren naar die bron, dat startpunt, telkens wanneer er moeilijkheden of tegenslagen op ons pad komen. We kunnen elke tegenslag ten goede keren door de geweldige kracht van de Mystieke Wet. Zo verminderen we de gevolgen van negatief karma en veranderen we gif in medicijn. 

  • Wat betekent geloof als stromend water voor jou?
  • Lukt het je om bij moeilijkheden een geloof als stromend water te behouden?
  • Hoe ontwikkelen we een geloof als stromend water en heb je daar een ervaring mee?

* Zie verklarende woordenlijst, x.

[1] SGI Nieuwsbrief 9254.