Discussieonderwerp juni – De middenweg

De middenweg is een zoektocht naar een manier van leven die de grootste waarde geeft aan ons bestaan en die het lijden in de wereld verlicht. ‘De middenweg’ is te vinden in de constante, inspanning om onze boeddhistische wijsheid te gebruiken om onze uitdagingen te overwinnen. Shakyamuni’s leven is een voorbeeld van de betekenis van de ‘De middenweg’ als het pad tussen twee uitersten. Shakyamuni, geboren als prins, genoot een leven vol comfort en plezier. Maar uit ontevredenheid over het najagen van relatief geluk, ging hij op zoek naar een meer duurzame waarheid. Gedurende een periode van extreme ascetische beoefening, waarin hij zich onthield van voedsel en slaap, bracht hij zichzelf op de rand van fysieke uitputting. Toen hij de zinloosheid hiervan besefte, begon hij te mediteren met de diepe vastberadenheid om de waarheid van het bestaan te vinden, die hij tijdens zijn ascetische levenswijze en zijn luxueuze leven niet had gevonden. Op het moment, dat hij de twee uitersten van zelfdestructie en genotzucht afwees, werd Shakyamuni zich bewust van de ware aard van het leven; haar eeuwigheid, haar diepe bron van grenzeloze levenskracht en wijsheid.

Nichiren Daishonin beschreef het leven als een “ongrijpbare realiteit die alle woorden en opvattingen over bestaan en niet-bestaan overstijgt. Het is noch bestaan noch niet-bestaan, maar laat toch de eigenschappen van beide zien.” (GND-I, 31) Met andere woorden, het leven zelf is de ultieme uitdrukking van de harmonie tussen uitersten. Net als de lotusbloem die bloeit zonder bevuild te worden door het modderige water waarin ze groeit. Nichiren stelde dat mensen de levensstaat van boeddhaschap bezitten, een grenzeloos potentieel, dat ze naar buiten kunnen brengen om hun verwarring en moeilijkheden te overwinnen. Hij moedigde hen aan om zich bewust te worden van de inherente waardigheid van het leven en zich in te spannen dit als drijfveer te gebruiken van al hun acties.

Vanuit dit perspectief is het volgen van ‘De middenweg’ geen compromis tussen uitersten. We kunnen de uitdagingen van het leven dapper aangaan – de oorzaken ervan herkennen en oplossingen zoeken – terwijl we de veranderkracht en wijsheid van onze boeddhaschap oproepen, waarmee we harmonie creëren. Bovendien is ‘De middenweg’ niet hetzelfde als datgene wat in de samenleving als ‘normaal’ wordt beschouwd. Het overstijgt subjectieve waarden en gaat om iets veel fundamenteler; onze menselijkheid. Op sociaal en politiek niveau kan ‘De middenweg’ worden beschouwd als het respecteren van de waardigheid van het leven en het belang hiervan boven politieke of economische ideologie te plaatsen.

De visie van de Soka Gakkai is dat wanneer mensen zich op deze manier inspannen en hun leven positief veranderen, de samenleving naar geluk en harmonieus samenleven zullen sturen. President Ikeda schrijft dat ‘De middenweg’ een proces is waarbij je door je manier van leven de samenleving beïnvloedt, terwijl je je voortdurend bewust bent van je eigen acties om er zeker van te zijn dat ze in overeenstemming zijn met menselijkheid.

  • ●       Wat betekent ‘De middenweg’ voor jou?
  • Ben je je ervan bewust dat jouw acties invloed hebben op de samenleving? Heb je hier een ervaring mee?