Discussie januari 2017

Studie

Discussieonderwerp januari – Vergif omzetten in medicijn

Download Nederlands discussie-onderwerp

Download English Discussion Topic

Vergif  omzetten  in  medicijn  betekent  dat  we  verlies,  pijn  of  mislukking omzetten in geluk en voorspoed, door de kracht van de Mystieke Wet.Hoe reageren we op het onvermijdelijke verdriet en de tegenslagen in het leven? Hier gaat het om.  Wanneer we op een negatieve en destructieve manier reageren op moeilijke omstandigheden, wordt het oorspronkelijke ‘vergif’ niet omgezet en blijft het vergif.

Nichiren Daishonin leert ons dat we door de kracht van de Mystieke Wet de drie paden van bedrieglijke impulsen, karma, en lijden kunnen veranderen in de drie eigenschappen van de Boeddha.1 Daarmee wordt bedoeld dat we elke moeilijke situatie kunnen veranderen in waarde. In elke negatieve situatie zit deze diepe positieve kracht besloten. In diepere zin gaat het erom dat we als mens groeien door moeilijke omstandigheden uit te dagen en te overwinnen.

President Toda zei vaak: “Je moet beslissen: ik ben Myoho-renge-kyo! De Mystieke Wet is het ‘uiterst effectieve medicijn’ (LS16, 228) dat het lijden van alle mensen verlicht.”

  • Heb je een ervaring met het omzetten van vergif in medicijn met behulp van de beoefening?
  • Is het je weleens gelukt waarde te creëren door anders te reageren op een negatieve situatie?

    Voetnoot

Drie eigenschappen van de Boeddha: Het dharma-lichaam, wijsheid en emancipatie zijn deugden die een boeddha bezit. Het dharma-lichaam duidt op de waarheid waarvan de Boeddha zich bewust is geworden; wijsheid is het vermogen om inzicht te krijgen in deze waarheid; en emancipatie duidt op de levensstaat die vrij is van het lijden door geboorte en dood.