Discussieonderwerp mei – De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg

Het boeddhisme leert ons dat de wet van oorzaak en gevolg de basis van alle verschijnselen is. Positieve gedachten, woorden en daden veroorzaken een positief gevolg in ons leven, wat leidt tot geluk. Negatieve gedachten, woorden en daden daarentegen – die de waardigheid van het leven ondermijnen – leiden tot ongeluk. Dit wordt over het algemeen karma genoemd.

Andere boeddhistische leerstellingen dan de Lotus Soetra, geloven dat de boeddhistische beoefening een geleidelijk veranderingsproces is. Een proces waarin de in wezen gebrekkige en onvolmaakte gewone sterveling zijn levensstaat in de loop van vele levens geleidelijk aan verhoogt en transformeert in de volmaakte levensstaat van boeddhaschap.

De Lotus Soetra biedt een totaal andere kijk op het bereiken van boeddhaschap. Het is niet nodig om een fundamentele verandering in onze aard te maken om onze boeddhanatuur te manifesteren. In feite is het een misvatting om te denken dat boeddhaschap op de een of andere manier ver verwijderd is van onze gewone dagelijkse realiteit. De Lotus Soetra verduidelijkt dat zowel boeddhaschap als de andere negen werelden[1] inherente mogelijke levensstaten zijn die in één enkel levensmoment aanwezig zijn. Door ons geloof en onze beoefening wordt de wereld van boeddhaschap, die normaal gesproken latent aanwezig is, gemanifesteerd en worden de andere negen werelden latent. De negen werelden (oorzaak) en de wereld van boeddhaschap (gevolg) zijn in feite inherente mogelijkheden die tegelijkertijd in ons leven aanwezig zijn.

Het is te vergelijken met een videospelletje. De traditionele kijk op verlichting of boeddhaschap bereiken is als een spelfiguur die geleidelijk aan zijn aangeboren gebreken overwint, diverse vaardigheden ontwikkelt en nuttige hulpmiddelen verzamelt en met succes hogere levels van het spel haalt. De visie van de Lotus Soetra op het bereiken van boeddhaschap is dat het spelfiguur vanaf het begin al  alle mogelijke vaardigheden heeft, maar alleen een hulpmiddel nodig heeft om ze te activeren. Nam-myoho-renge-kyo reciteren met geloof in onze inherente boeddhanatuur zou je kunnen vergelijken met het activeren van deze vaardigheden.

Door het Nichiren Boeddhisme te beoefenen, manifesteren we het potentieel van boeddhaschap hier en nu, gewoon zoals we zijn. Bovendien kunnen we, als we onze hoop en compassie meer oproepen, zelfs onze zwakheden en tekortkomingen positief veranderen en een bron van begrip en aanmoediging voor anderen worden. Dit betekent echter niet dat we onze illusies volledig en definitief overwinnen. Door onze boeddhanatuur op te roepen – die wordt gekenmerkt door moed, wijsheid, compassie en levenskracht – kunnen we onze problemen overwinnen, onze realiteit positief veranderen en boeddhaschap bereiken.

Het boeddhisme is bedoeld om vol vertrouwen en moedig in het hier en nu te leven. Het belangrijkste aspect hierbij is dat we geloven in onze inherente boeddhanatuur. Als we volledig vertrouwen op onze boeddhanatuur en ons vermogen om elke vorm van lijden te transformeren en te overwinnen, worden onze problemen welkome uitdagingen die we niet uit de weg gaan. Dit gevoel van vertrouwen en vastberadenheid ten opzichte van moeilijkheden is op zich de manifestatie van onze boeddhanatuur en verzekert ons, in overeenstemming met het beginsel van ‘De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg’, van succes in het leven.

* Heb je iets positief kunnen veranderen door de werking van de wet van oorzaak en gevolg?

• Vertrouw je volledig op je boeddhanatuur om je problemen te overwinnen en heb je daar een ervaring mee?


[1] Het beginsel van ‘De tien werelden’ beschrijft onze innerlijke levensstaat waarin we ons op elk moment bevinden. De wereld van hel tot boeddhaschap, waartussen we voortdurend bewegen, afhankelijk van onze reactie op onze omgeving en omstandigheden.