Discussieonderwerp april – Hoop creëren

President Ikeda schrijft het volgende over hoop: “Er zullen momenten zijn dat we, geconfronteerd met de wrede realiteit, alle hoop dreigen te verliezen. Als we geen hoop voelen, is het tijd om hoop te creëren. We kunnen dit doen door diep in onszelf te graven, op zoek naar zelfs maar het kleinste sprankje licht, naar een manier om onze impasse te doorbreken. Ons vermogen om hoop te creëren wordt juist vergroot en versterkt door onze moeilijke omstandigheden. Hoop die niet op de proef wordt gesteld, is niet meer dan een vluchtige droom. Hoop begint bij de uitdaging en de inspanning om naar een doel toe te werken, hoe ver weg dit doel ook lijkt. Het is veel beter om een ver en schijnbaar onmogelijk doel na te streven dan onszelf de groei die dergelijke doelen bieden te onthouden. Ik geloof dat de grootste tragedie in het leven niet de fysieke dood is, het is eerder de spirituele dood door het verlies van hoop, door onze mogelijkheden om te groeien op te geven.”1

“De problemen waarmee we in deze wereld worden geconfronteerd, zijn ontzagwekkend in hun diepte en complexiteit. Soms is het moeilijk te zien waar of hoe we moeten beginnen. Maar we mogen niet verlamd raken door wanhoop. Het is belangrijk dat we actie ondernemen om de doelen te bereiken die we ons gesteld hebben en waarin we geloven. In plaats van alles passief te accepteren zoals het is, is het belangrijk dat we de uitdaging aangaan om een nieuwe realiteit te creëren. Hierin vinden we echte onverwoestbare hoop.”2

“Als we onze innerlijke vastberadenheid of beslissing veranderen, begint alles zich in een nieuwe richting te bewegen. Op het moment dat we een krachtig besluit nemen, zal elke zenuw en elke vezel van ons wezen zich onmiddellijk richten op de realisering van dit doel of verlangen. Aan de andere kant, als we denken: dit gaat nooit lukken, zal elke cel in ons lichaam ineenkrimpen en de strijd opgeven. In die zin is hoop een beslissing. Het is de allerbelangrijkste beslissing die we kunnen nemen. Hoop verandert alles, te beginnen met ons eigen leven. Hoop is de kracht die ons in staat stelt om actie te ondernemen om onze dromen waar te maken. Hoop heeft de kracht om de winter te veranderen in de zomer, apathie in creativiteit en angst in vreugde. Zolang we hoop hebben, kunnen we alles bereiken. Als we de schat van hoop bezitten, kunnen we ons innerlijke potentieel en onze kracht naar buiten brengen. Iemand die hoop heeft, kan altijd vooruit blijven gaan.”3

  • Wat betekent hoop voor jou?
  • Hoe helpt je beoefening je om hoop te creëren?

1 Daisaku Ikeda, Hope is a decision (Hoop is een beslissing), 6.

2 Idem, 8.

3 Idem, 4-5.