Discussieonderwerp maart – De drieduizend gebieden in één enkel bestaansmoment

We bezitten op elk moment de kracht waarmee we ons leven en onze toekomst kunnen veranderen, en onze omgeving beïnvloeden. Ook al accepteren we theoretisch dat we een grenzeloos potentieel bezitten, toch voelen we ons in de praktijk vaak beperkt in onze mogelijkheden. Dit komt door onze beperkte visie op onszelf en de wereld. Onze normen en waarden, onze doelgerichtheid, waar we onze energie op richten en hoe we geluk omschrijven, hebben allemaal invloed op hoe we onze omgeving waarnemen en ervaren. We kunnen best heel comfortabel leven binnen deze beperkte visie op onszelf en de wereld, maar wanneer we worden uitgedaagd door een probleem of obstakel, lijden we omdat we ons overweldigd, hulpeloos of bang voelen.

Het beginsel van ‘De drieduizend gebieden in één enkel bestaansmoment’ (Jpn ichinen sanzen) houdt in dat er op één moment (ichinen) drieduizend (sanzen) mogelijkheden in ons leven aanwezig zijn – waaronder het hoogst haalbare; boeddhaschap. Dit geldt voor iedereen. Alle mensen hebben het vermogen om de hoogste levensstaat naar buiten te brengen, ongeacht hun afkomst,  gender, leeftijd of opleiding. Er bestaan geen mensen die superieur zijn aan anderen als het gaat om het manifesteren van de hoogste levensstaat; boeddhaschap. Alle mogelijke toekomstige gebeurtenissen liggen besloten in het huidige moment. Dit betekent dat de toekomst niet vast ligt.

Ieder moment drukt het leven één van de Tien Werelden uit, oftewel tien levensstaten. Deze Tien Werelden zijn: hel; honger; dierlijkheid; woede; menselijkheid; vervoering; kennis; realisatie; bodhisattva; en boeddhaschap oftewel, verlichting. De Tien Werelden bestaan niet als afzonderlijke, geïsoleerde levensstaten; elke levensstaat heeft de andere negen levensstaten latent in zich. Wat het geheel op honderd mogelijke levensstaten brengt.

Elk van deze honderd levensstaten bezit de tien factoren. De tien factoren zijn: 1. uiterlijke verschijning (nyo ze so); 2. aard (nyo ze sho); 3. wezen (nyo ze tai; 4. kracht (nyo ze riki); 5. invloed (nyo ze sa); 6. inherente oorzaak (nyo ze in); 7. Externe oorzaak (nyo ze en) 8. latent gevolg (nyo ze ka); 9. zichtbaar gevolg (nyo ze ho); 10. hun samenhang van begin tot eind (nyo ze honmatsu kukyoto). De tien factoren zijn werkzaam in elk van de drie gebieden van het leven, wat het geheel op drieduizend gebieden brengt.

De drie gebieden zijn: 1. het gebied van het zelf: vorm, waarneming, begrip, wil en bewustzijn; 2. het gebied van levende wezens: de maatschappij; 3. het gebied van het land: de natuurlijke omgeving. Het getal drieduizend is dus het resultaat van de volgende berekening: 10 (tien werelden) x 10 (tien werelden) x 10 (tien factoren) x 3 (drie gebieden van het bestaan).

Het beginsel ‘De drieduizend gebieden in één enkel bestaansmoment’ geeft aan dat wij een positieve verandering teweeg kunnen brengen op basis van de onderlinge verbondenheid van alles wat leeft. In de boeddhistische geschriften staat de mooie metafoor van ‘het net van Indra’ om deze onderlinge verbondenheid van alles wat leeft uit te leggen: Het hemelpaleis van de god Indra is versierd met een prachtig net vol met juwelen. Aan elke knoop van het net zit een schitterend juweel, en elk juweel wordt door alle andere juwelen weerspiegeld. Wanneer er één juweel door een briesje in beweging wordt gebracht, fonkelen alle andere juwelen. Zo zijn wij ook een juweel in het oneindige web van onderlinge relaties. Als er één juweel beweegt, beweegt alles, net zoals de kringen in het water steeds groter worden. Alles begint echt bij één enkele persoon.

* Hoe kunnen we door de levenstaat waarin we zijn onze toekomst met onze beoefening positief beinvloeden?

* Als wij veranderen verandert onze omgeving, heb je daar een ervaring mee?