Discussieonderwerp december – Iedereen is uniek en waardevol

Het oorspronkelijke doel van het boeddhisme is ons bewust te maken van de grenzeloze waardigheid van ons leven en dat van anderen. Het boeddhisme kent het beginsel‘Obaitori’ dit betekent dat iedereen uniek is. Nichiren Daishonin gebruikt in zijn geschriften de metafoor van verschillende bloeiende bomen – kers, pruim, perzik en damastpruim – om dit beginsel uit te drukken. Iedere boom bloeit op zijn eigen unieke manier, met zijn eigen speciale karakter en eigenschappen. Hij zegt: “Wanneer we tot inzicht komen en zien dat ieder op zich; de kers, de pruim, de perzik en de damastpruim, in wezen, zonder een verandering te hoeven ondergaan, de eeuwig begiftigde drie lichamen[1] bezit.”  (OTT, 200-201) Hij legt uit dat een kers een kers (o) is, een pruim een pruim (bai) , een peer een peer (to) en een damastpruim een damastpruim (ri).

Iedereen is een boeddha en hoeft zijn persoonlijkheid daarvoor niet te veranderen. Een kers hoeft en kan niet veranderen in een pruim, en dat is ook niet nodig. Wie je ook bent, wees jezelf. Het is belangrijk dat we onszelf niet met anderen vergelijken. Hoe graag je ook iemand anders wil worden, dat zal nooit lukken. Het gaat erom dat we onze positieve kwaliteiten ontwikkelen en naar buiten brengen. Door het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo gaan ‘de eeuwig begiftigde drie lichamen’ (de drie eigenschappen van de Boeddha) in je leven schitteren. Door moed, wijsheid, compassie en levenskracht – onze boeddhanatuur –  te ontwikkelen kunnen we waarde voor onszelf en anderen creëren met onze unieke persoonlijkheid. President Ikeda zegt: “Laat je niet beïnvloeden door de mening van anderen. Ga vrolijk en vol vertrouwen vooruit op het pad van je eigen unieke missie, in overeenstemming met het beginsel van ‘kers, pruim, perzik en damastpruim’. Zet je in op een manier waarbij je trouw blijft aan jezelf.”[2]

Iedereen is een unieke uitdrukking van de universele Wet. Onze onderlinge verschillen in geslacht, etniciteit, cultuur of religie zijn minder belangrijk dan de hoogste, universele schat van ons leven zelf, die we allemaal bezitten. Als dit besef groeit, kunnen we onze gehechtheid aan onze onderlinge verschillen, en de daarmee samenhangende gevoelens van afkeer en angst, overwinnen. Hoe kunnen we leren ons niet bedreigd te voelen door onze onderlinge verschillen? Hoe kunnen we leren succesvol te communiceren met mensen die een andere visie op en begrip van de wereld hebben? Uiteindelijk hangt ons vermogen om creatief te reageren op onze onderlinge verschillen af van ons besef van de kostbaarheid van het leven zelf, en elke individuele uitdrukking ervan.

* Wat betekent het voor jou om trouw te blijven aan jezelf en jezelf te accepteren zoals je bent?

* Heb je een ervaring met het voeren van een succesvolle dialoog met mensen die een andere visie hebben en wat heb je daarvan geleerd?


[1] De drie lichamen van de Boeddha verwijzen naar de drie eigenschappen van de Boeddha; het dharma-lichaam, wijsheid en emancipatie. Het dharma-lichaam is de waarheid waarvan de Boeddha zich bewust werd; wijsheid is het vermogen om inzicht te krijgen in deze waarheid; en emancipatie is de levensconditie vrij te zijn van het lijden door geboorte en dood.

[2] SGI Nieuwsbrief 10030.