Discussieonderwerp november – De wereld veranderen door onze menselijke revolutie

In deze tijd heerst er onzekerheid en angst. Mensen zoeken naar hoop en een filosofie om een gelukkig leven te leiden. Juist omdat de hele wereld zich in een kritieke situatie bevindt, kunnen wij het verschil maken. Dit is hèt moment om onszelf en daarmee de wereld te veranderen.

President Ikeda zegt: “De wereld lijkt steeds verontrustender, met dreigende, donkere wolken aan de horizon (…) De problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, kunnen niet enkel door externe veranderingen zoals politieke en economische hervormingen of vernieuwing van overheidsinstanties en organisaties worden opgelost. Hervormingen die geen rekening houden met het welzijn van de mensen, of geen respect hebben voor de waardigheid van het leven, zullen alleen maar meer problemen veroorzaken en uiteindelijk vastlopen. We moeten niet vergeten dat het geluk van de mensen het fundamentele doel is. Blijf verbonden met de mensen! Word je bewust van de waardigheid en kostbaarheid van het leven! De verandering moet beginnen bij de mensen zelf! Het is nu tijd dat de mensheid terugkeert naar deze belangrijke punten. Met het oog op dit alles, wat moeten de belangrijkste uitgangspunten van religie in de 21e eeuw zijn? Ik verklaar dat het menselijkheid en menselijke revolutie zijn.”1

President Ikeda legt hier uit dat geen enkele externe verandering de problemen in de wereld kunnen veranderen, maar dat menselijkheid en menselijke revolutie de sleutel zijn. De verandering begint bij onszelf. Ons bewust worden van onze missie als Bodhisattva van de Aarde is de sleutel waarmee we onze menselijke revolutie kunnen realiseren. Door daimoku te reciteren kunnen we onze levenskracht versterken en de mensen om ons heen vol compassie aanmoedigen. Door onze beoefening voor onszelf en anderen te versterken, worden we ‘bodhisattva’s van actie’. Met andere woorden, de activiteiten van de Soka Gakkai zijn de directe weg naar het realiseren van onze menselijke revolutie.

President Ikeda zegt ook: “De mensen creëren de samenleving, het land en de wereld waarin ze leven en geven er vorm aan. Haat en vertrouwen, minachting en respect, oorlog en vrede zijn allemaal het resultaat van wat er in hun hart en geest leeft. Daarom kan er zonder menselijke revolutie geen sprake zijn van werkelijk persoonlijk geluk, sociale welvaart of blijvende wereldvrede. Zonder dit cruciale punt zullen alle pogingen om een duurzame verandering te bewerkstelligen tevergeefs zijn.”2 Door onszelf uit te dagen om onze menselijke revolutie te realiseren, veranderen we de samenleving en zal de levensstaat van de mensheid in zijn geheel verhoogd worden.

  • Hoe kan jouw menselijke revolutie bijdragen aan een verandering in de wereld?
  • Heb je door je  menselijke revolutie een verandering teweeg kunnen brengen in je omgeving of de samenleving?
  • Lukt het jou om in deze tijd anderen aan te moedigen, en zo ja, hoe doe je dat?

1 SGI Nieuwsbrief 9691.

2 Uit het ‘Nawoord van De nieuwe menselijke revolutie’, deel 30.