Discussieonderwerp oktober – Karma veranderen in onze missie

Het boeddhisme leert ons dat karma het gevolg of het resultaat is van al onze oorzaken, zowel positief als negatief, die we in vorige levens en in dit leven hebben gelegd. Omdat deze gevolgen zowel positief als negatief kunnen zijn, hebben veel mensen de neiging hun lijden toe te schrijven aan ‘slecht karma’ als gevolg van de slechte oorzaken die ze in het verleden hebben gelegd. Hoewel het Nichiren Boeddhisme erkent dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen ons karma en de oorzaken die we hebben gelegd, worden we aangemoedigd om niet stil te blijven staan bij het verleden, ons hierdoor niet te laten tegenhouden maar ons op het huidige moment te richten. We kunnen op ieder moment ons oneindige potentieel – onze boeddhanatuur – naar buiten brengen.

Karma veranderen in onze missie is een moderne uitdrukking van het beginsel dat in de Lotus Soetra wordt omschreven als ‘vrijwillig het geschikte karma op zich nemen’. De soetra vertelt over bodhisattva’s die, hoewel ze de juiste oorzaken hebben gelegd om verlichting te bereiken, er vrijwillig voor hebben gekozen deze verlichting uit te stellen. Ze hebben in plaats daarvan de gelofte gedaan om in deze wereld vol lijden en kwaad met allerlei soorten karma – ziekte, financiële moeilijkheden, onenigheid in de familie, eenzaamheid, een gebrek aan eigenwaarde en ga zo maar door – geboren te worden. Ze doen dit uit compassie om met hun eigen leven het voorbeeld te laten zien hoe anderen ook hun lijden kunnen overwinnen en gelukkig worden. In plaats van treuren over ons karma en spijt hebben van de oorzaken die we in het verleden hebben gelegd, toont dit beginsel aan dat we onze problemen kunnen beschouwen als iets dat we vrijwillig op ons nemen om ons potentieel naar buiten te brengen en onze missie te vervullen. Door moedig onze moeilijkheden aan te gaan en ons karma te veranderen bewijzen we de kracht van Nam-myoho-renge-kyo.

President Ikeda zegt: “Het is belangrijk dat we de houding hebben: ‘Dit lijden heb ik op me genomen om mijn missie te vervullen. Ik heb de gelofte gedaan om deze problemen met mijn geloof te overwinnen.’ Als we het beginsel van ‘vrijwillig het geschikte karma op zich nemen’ begrijpen, kijken we er anders naar. We gaan inzien dat wat we tot nu toe als ons lot beschouwden, eigenlijk onze missie is. Als ons lijden het gevolg is van een gelofte die we zelf hebben gedaan, kan het niet anders dan dat we dit lijden zeker ook zullen overwinnen.”1 Daarom is er, als we ons leven wijden aan kosenrufu, geen karma dat we niet kunnen veranderen.

President Ikeda moedigt ons als volgt aan: “Op het moment dat we ons bewust zijn van onze missie voor kosenrufu, komt de levensstaat van de Bodhisattva’s van de Aarde en de grote levensstaat van de Boeddha krachtig uit het diepst van ons wezen omhoog. Boeddha’s worden nooit verslagen door ongeluk of problemen. Ze transformeren al hun lijden in vreugde, verhogen hun levensstaat en realiseren hun menselijke revolutie. Hiermee veranderen ze hun karma.”2

  • Heb je een ervaring met het veranderen van je karma in je missie en heb je anderen kunnen aanmoedigen hetzelfde te doen?
  • Wat betekent ‘vrijwillig het geschikte karma op je nemen’ voor jou?

1 Daisaku Ikeda, The Wisdom of the Lotus Sutra (De wijsheid van de Lotus Soetra), deel 2, 208- 209.

2 Daisaku Ikeda, The New Human Revolution, (De nieuwe menselijke revolutie), deel 19, 272.