Verklaring SGI Nederland – Op weg naar een wereld zonder kernwapens

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Hiroshima op 6 augustus en Nagasaki op 9 augustus 1945 door atoombommen werden vernietigd. De diepgaande gevolgen hiervan zijn nu nog steeds voelbaar. Hoe kunnen wij de slachtoffers en overlevenden uit Hiroshima en Nagasaki ons medeleven en respect betuigen? In de getuigenissen van de overlevenden vinden we het antwoord: Door ervoor te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren oftewel alle kernwapens uit de wereld te bannen.

Ieder van ons kan een cruciale rol spelen om dit doel te bereiken. SGI president Daisaku Ikeda benadrukt dit als volgt: “Als we het tijdperk van nucleaire terreur achter ons willen laten, moeten we vechten tegen de echte ‘vijanden’. Die vijanden zijn niet per se kernwapens, noch zijn het de landen die deze wapens bezitten of ontwikkelen. De echte vijand die we moeten bevechten is de denkwijze die kernwapens rechtvaardigt; de bereidheid om anderen te vernietigen als ze als een bedreiging worden beschouwd of als een belemmering voor de verwezenlijking van onze doelen.” (Bouwen aan wereldwijde solidariteit ten aanzien van het afschaffen van kernwapens – Voorstel voor het afschaffen van kernwapens 2009) Dit is de daadwerkelijke uitdaging die ieder van ons kan aangaan. 

In 2017 is het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) aangenomen en dit verdrag treedt in werking wanneer tenminste 50 landen het verdrag ratificeren. Op dit moment hebben 82 landen het verdrag ondertekend waarvan 40 het ook hebben geratificeerd. 

Den Haag wordt door Nederland beschouwd als dé internationale stad van vrede en recht. Vele internationale instanties – zoals het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof – zetelen in deze stad. Wij als inwoners van Nederland kunnen daarom een zeer betekenisvolle rol spelen door ons als land ook aan te sluiten bij het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens, en hiermee aan de hele wereld kenbaar maken dat er geen plaats is voor massavernietigingswapens als we een wereld van vrede en recht willen creëren.

SGI Nederland is dankbaar dat PAX ons heeft gevraagd om ons op deze dag uit te spreken tegen kernwapens. Op nationaal en internationaal niveau zal de SGI samen blijven werken met PAX in het kader van ICAN om een wereld zonder kernwapens te realiseren voor 2030 als een concrete stap op weg naar een wereld zonder oorlog. 

Laten we op 6 en 9 augustus reflecteren wat we het meest koesteren in ons leven en samen een wereld creëren waarin iedereen oprecht gelukkig kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van het geluk en welzijn van anderen.