Discussieonderwerp augustus – Vergif omzetten in medicijn

We kunnen onder alle omstandigheden onze negatieve situatie veranderen in iets positiefs. Nam-myoho-renge-kyo heeft de weldadige kracht om vergif om te zetten in medicijn. Nichiren Daishonin legde de leer van de Lotus Soetra uit en zei dat we door de kracht van de Mystieke Wet – Nam-myoho-renge-kyo – elke illusie, elke vorm van karma en elke vorm van lijden kunnen veranderen in boeddhaschap, wijsheid en voorspoed.

Vergif duidt op ongeluk en nare gebeurtenissen in het leven. Medicijn duidt op geluk en verbetering. Vergif omzetten in medicijn houdt in dat we de kracht bezitten om verlies, pijn of mislukking om te zetten in vreugde en voorspoed. Vanuit boeddhistisch oogpunt heeft elke negatieve ervaring een diepe, positieve kracht in zich.

De sleutel hierin is hoe we reageren op het onvermijdelijke lijden in het leven. We worden vaak gedwongen te veranderen door negatieve, pijnlijke moeilijkheden. Een boeddhistisch geschrift beschrijft ziekte als het ontwaken tot het verlangen om de waarheid te zoeken. Mensen besluiten hun leven toe te wijden aan vrede en rechtvaardigheid omdat ze oorlog of ander onrecht hebben ervaren. Als we ons door ons lijden laten verslaan of negatief en destructief reageren op onze moeilijkheden, wordt het oorspronkelijke ‘vergif’ niet omgezet in medicijn, maar blijft het vergif.

Het proces van vergif omzetten in medicijn begint op het moment dat we onze moeilijkheden beschouwen als een kans om te groeien, over onszelf na te denken en moed en compassie te ontwikkelen. Op deze manier verandert ons lijden in een springplank naar dieper geluk.

Het boeddhisme leert ons dat ons lijden voortkomt uit karma; de oorzaken die we zelf hebben gelegd. Het boeddhistische beginsel karma is er een van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om ons lijden om te zetten in waarde. De boeddhistische visie op karma is niet statisch of fatalistisch – we kunnen zelfs de meest diepgewortelde karmische tendensen veranderen.

Door een probleem als ziekte, werkloosheid, rouw of verraad aan te grijpen als een kans om ons verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten, kunnen we een zelfbewustzijn ontwikkelen waar voorspoed uit voortkomt. In het boeddhisme leren we dat we ons door zelfkennis uiteindelijk bewust worden van onze grenzeloze mogelijkheden; onze innerlijke moed, wijsheid en compassie. Deze worden ‘boeddhanatuur’ genoemd. We kunnen vastberaden elke hindernis overwinnen en onze levensstaat verhogen door tegenspoed om te zetten in voorspoed. Dit kan iedereen, zonder uitzondering, bereiken dankzij het beginsel van ‘vergif omzetten in medicijn’ op basis van ons geloof in de Mystieke Wet.

  • Heb je een ervaring met het omzetten van vergif in medicijn?
  • Helpt je boeddhistische beoefening je om je niet te laten verslaan door je moeilijkheden?