Discussieonderwerp juli – Werkelijk geluk bevindt zich in de rijkdom van ons hart

Voor velen is geluk iets ongrijpbaars. In de volgende passage legt Nichiren Daishonin uit hoe we werkelijk gelukkig kunnen worden: “Kostbaarder dan de schatten in een pakhuis zijn de schatten van het lichaam, en het meest kostbaar van alle zijn de schatten van het hart. Streef vanaf het moment dat u deze brief leest naar het vergaren van de schatten van het hart!” (GND-II, 357)

Hij verdeelt deze ‘schatten’ in drie categorieën. ‘De schatten in een pakhuis’ verwijzen naar geld en materiële rijkdom. ‘De schatten van het lichaam’ verwijzen naar gezondheid en lichamelijke en geestelijke vermogens en onze maatschappelijke positie. ‘De schatten van het hart’ verwijzen naar onze innerlijke rijkdom en kracht. Op een dieper niveau zijn ‘de schatten van het hart’ kwaliteiten die we ontwikkelen  door ons geloof te verdiepen. Ze vertegenwoordigen de grenzeloze levensstaat van de Boeddha; grote voorspoed, sterke levenskracht, grenzeloze wijsheid, moed en compassie. Omdat ‘de schatten van het hart’ de sleutel zijn waarmee we werkelijk geluk creëren, verzekert Nichiren ons dat ze kostbaarder zijn dan alle andere schatten. 

Hoewel ‘de schatten in een pakhuis’ en ‘de schatten van het lichaam’ ook belangrijk zijn, garanderen ze geen blijvend geluk. We kunnen materiële rijkdom vergaren, maar we kunnen alles ook weer verliezen. We hebben nu misschien een uitstekende gezondheid, maar kunnen een ongeluk krijgen of ziek worden. Deze externe schatten verliezen alle betekenis wanneer we te maken krijgen met wat we in het boeddhisme de vier vormen van lijden – geboorte, ouderdom, ziekte en dood – noemen. Het gevoel van verlies dat we ervaren als we deze schatten verliezen, veroorzaakt nog meer lijden. Het is duidelijk waarom het belangrijk is dat we ons niet door onze verlangens laten verslaan.

‘De schatten van het hart’ zijn innerlijke rijkdommen die we ontwikkelen door onze innerlijke verandering, de moed om onze problemen te overwinnen en het ondersteunen van anderen. Hoewel deze inspanningen moeilijk te meten zijn, blijven ze altijd in ons leven aanwezig, wat er ook gebeurt. Daarom is het belangrijk dat we ‘de schatten van het hart’ ontwikkelen. President Ikeda schrijft: “Als we de schatten van het hart ontwikkelen, dan volgen de schatten van het lichaam en de schatten in een pakhuis vanzelf.”[1] 

Uiteindelijk betekenen de ‘schatten van het hart’ dat we levenskracht, moed, wijsheid en voorspoed ontwikkelen en ons niet laten verslaan door onze verlangens en ons lijden. Ze verwijzen naar onze inherente boeddhastaat die we door onze boeddhistische beoefening naar buiten brengen.

* Wat betekenen ‘de schatten van het hart’ voor jou?

* We ontwikkelen ‘de schatten van het hart’ als we onze problemen overwinnen. Heb je daar een ervaring mee?


[1] Daisaku Ikeda, My dear friends in America (Mijn dierbare vrienden in Amerika), 290.