Discussieonderwerp juni – Ons leven is de schattoren

Het hoofdthema van de Lotus Soetra is dat Shakyamuni zich bewust werd van de boeddhanatuur, die niet alleen in hem, maar in alles en iedereen aanwezig is. Het vertelt over hoe hij de missie doorgaf om iedereen bewust te maken van de boeddhastaat in hun leven.

In de Lotus Soetra verrijst er plotseling een kolossale schattoren uit de aarde, die is versierd met zeven soorten schatten en juwelen. Dit staat symbool voor de schoonheid, grootsheid en waardigheid van ons leven. President Ikeda zegt: “De kolossale schattoren is de belichaming van de boeddhastaat die in ieder van ons aanwezig is. Het leert ons over de oneindige waardigheid van het leven.”1 Boeddha Shakyamuni en boeddha Vele Schatten2 zitten samen in de toren en de hele samenkomst wordt in de lucht getild en de verkondiging wordt hervat.

Dit wordt de Ceremonie in de Lucht genoemd. Het is geen historische gebeurtenis en ook geen boeddhistisch sprookje. Het is een metafoor voor het oprijzen van onze inherente boeddhanatuur, het potentieel in alle mensen om grenzeloze levenskracht, compassie, moed en wijsheid uit ons leven op te roepen. Nichiren Daishonin belichaamde de Ceremonie in de Lucht in de vorm van de gohonzon, het voorwerp van toewijding voor alle mensen.

Hij vergeleek de gohonzon vaak met de schattoren. Hij legde uit dat de gohonzon niet zijn uitvinding is, maar de belichaming van de schattoren van Shakyamuni – de boeddhastaat. Hij benadrukte dat de schattoren verschijnt in het leven van degenen die Nam-myoho-renge- kyo reciteren. In een brief aan zijn leerling Abutsu-bo schrijft hij: “In het Laatste Tijdperk van de Wet is er geen andere schattoren dan de mannen en vrouwen die de Lotus Soetra in hun hart sluiten. Hieruit volgt dus dat degenen die Nam-myoho-renge-kyo reciteren – of ze nu veel of weinig aanzien genieten – zelf de schattoren en ook de Aldus Gekomene Vele Schatten zijn.” (GND-I, 49)

Waar we ook zijn, als we naar de gohonzon chanten voor het geluk van onszelf en anderen, verschijnt de schattoren op de plek waar we zijn, waardoor we onze hoogste levensstaat – onze boeddhanatuur – kunnen oproepen. Door diep respect te ontwikkelen voor de waardigheid en waarde van onszelf en anderen, wordt de levensstaat van de mensheid verhoogt. Hierdoor kunnen we de fundamentele duisternis of onwetendheid , doorbreken en ons karma van conflict en onenigheid veranderen in duurzame vrede.

  • Heb je ervaren dat je jezelf meer bent gaan respecteren door de beoefening en daardoor ook anderen?
  • Hoe kunnen we anderen bewust maken van hun enorme en waardevolle potentieel – de boeddhastaat – die we allemaal bezitten?
  1. Daisaku Ikeda, The Wisdom of the Lotus Sutra (De wijsheid van de Lotus Soetra), deel 1, 93.
  2. Vele Schatten: een boeddha die, gezeten in de schattoren tijdens de Ceremonie in de Lucht, verscheen om geloofwaardigheid te verlenen aan Shakyamuni’s leerstellingen in de Lotus Soetra.