Discussieonderwerp april – Geloof staat gelijk aan het dagelijks leven

Het boeddhisme wordt vaak afgeschilderd als een spirituele beoefening waarbij mensen zich afwenden van de uitdagingen van de realiteit van het leven en de problemen in de wereld. Voor de leden van de SGI zijn geloof en het dagelijks leven juist onscheidbaar.

Het beginsel ‘geloof staat gelijk aan het dagelijks leven’ houdt in dat we het resultaat van onze beoefening zien in onze dagelijkse activiteiten thuis, op ons werk en in de samenleving; het is dus stevig gevestigd in de realiteit van ons dagelijks leven. Het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo, stelt ons in staat om onze aangeboren boeddhanatuur te manifesteren middenin onze dagelijkse uitdagingen. Josei Toda benadrukte dat het Nichiren Boeddhisme ons niet vraagt te geloven in een hogere macht of daarvan afhankelijk te zijn. Hij zei dat het boeddhisme ons juist in staat stelt om waarde te creëren door onze aangeboren wijsheid, compassie, moed en kracht naar buiten te brengen.

Als we ons geloof vergelijken met de wortels van een boom, dan is ons dagelijks leven als de boomstam en de takken. Nichiren schrijft: “Hoe dieper de wortels, des te weelderiger de takken groeien.” (WND-I, 736) Als de wortels van ons geloof diepgeworteld en sterk zijn, kunnen we zelfs de sterkste wind van weerstand doorstaan en zullen we onze doelen en dromen realiseren. Maar als onze wortels zwak zijn, kan het lichtste briesje ons al omverblazen. Om stevige, sterke wortels te ontwikkelen is het belangrijk dat we onszelf constant voeden met geloof, beoefening en studie.

President Ikeda zegt: “Wij beoefenen het Nichiren Boeddhisme om onszelf te ontwikkelen en te verbeteren, en om onze menselijke revolutie te realiseren.                                                                                                                We doen dit om de grootst mogelijke waarde te creëren op de plek waar we nu zijn. Het gaat er niet om dat we ontsnappen naar een andere tijd of een denkbeeldige ideale wereld. Dat is niet in overeenstemming met de leer van de Mystieke Wet en niet realistisch. Het is een filosofie waarmee we onze realiteit kunnen veranderen. Daarom is een van de namen van de Boeddha ‘Held van de Wereld’.”[1] Met onze boeddhistische beoefening ontwikkelen we de grenzeloze levenskracht die we nodig hebben om elke dag krachtig en met vertrouwen te leven, zodat we al onze problemen en lijden kunnen overwinnen. Als we ons geloof het fundament van ons leven maken, kunnen we zeker ons leven en de wereld veranderen.

* Zie jij resultaat van je beoefening in het dagelijks leven en heb je daar een voorbeeld van?

* Hoe creëren we de meeste waarde op de plek waar we nu zijn?


[1] Daisaku Ikeda, Youth and the Writings of Nichiren Daishonin (De jeugd en de geschriften van Nichiren Daishonin), 24-25.