Discussieonderwerp maart 2020 – De betekenis van kosenrufu

Kosenrufu wordt vaak uitgelegd als wereldvrede. Wanneer we de boeddhistische filosofie in praktijk brengen heeft dit invloed op ons eigen leven en op de samenleving. Kosenrufu is een eeuwige stroom. Kosenrufu wordt niet op een bepaald tijdstip in de toekomst bereikt en houdt nooit op.

     Ook al proberen we het op allerlei manieren te beschrijven, in werkelijkheid heeft kosenrufu geen vastomlijnde vorm. Kosen betekent ‘wijd en zijd verkondigen’. ‘Wijd en zijd’ betekent je stem laten horen aan de wereld, aan anderen. ‘Verkondigen’ betekent onze idealen, beginselen en filosofie bekend maken. Ru van rufu duidt op een ‘stroom’ zoals die van een grote rivier. En fu (weefsel) betekent ‘uitspreiden’ zoals we een lap stof ergens over uitspreiden. De Mystieke Wet stroomt ongehinderd verder, naar alle mensen op de hele wereld. Rufu betekent dus ongehinderd stromen, en alles en iedereen bereiken.

Als we kosenrufu vergelijken met een lap stof, heeft het verticale en horizontale draden. De verticale draden staan voor het doorgeven van de leer van Nichiren Daishonin van leermeester naar leerling, van de ene persoon naar de ander. De horizontale draden staan voor de verspreiding van deze leer, die nationale grenzen, sociale klassen en alle onderlinge verschillen overstijgt. Eenvoudig gezegd is kosenrufu de beweging om geluk en vrede te creëren voor alle mensen in de hele wereld, door middel van de filosofie en leer van Nichiren Daishonin.

     Kosenrufu wijst op de onophoudelijke inspanningen van de SGI-leden om zelf bewust te worden van onze inherente, grenzeloze waarde en potentieel – boeddhaschap – en anderen te helpen hetzelfde te doen. Als de filosofie van respect voor de waardigheid van het leven het fundament van onze samenleving zou zijn, lag vrede, geluk en welvaart voor de mensheid binnen handbereik.

     We kunnen niet geïsoleerd van anderen leven. In het Japans wordt het woord ‘mens’ (ningen) geschreven met twee Chinese karakters die samen ‘tussen mensen’ betekent. Door met anderen om te gaan, kunnen we ons leven polijsten en ons als mens ontwikkelen. Daarom is het alleen maar natuurlijk dat we de filosofie met zoveel mogelijk mensen willen delen. Kosenrufu betekent delen met onze medemensen door middel van een dialoog van hart tot hart en vriendschappen maken, en ons samen inspannen om een beter, gelukkiger mens te worden. Dit verbond van mensen die zich inzetten voor het geluk van alle mensen is kosenrufu.

     Onze serieuze inspanningen om de grote wens van Boeddha Shakyamuni en Nichiren Daishonin te realiseren, levert onmetelijke voorspoed op. Wanneer we chanten en actie ondernemen om met “dezelfde geest als Nichiren” (WND-I, 385) de Mystieke Wet te verspreiden, brengen we onze grenzeloze kracht, moed, wijsheid en compassie naar buiten en verlichten we daarmee ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen. Kosenrufu houdt in dat het aantal mensen dat dit doet toeneemt, waardoor het licht van hoop, respect en vrede steeds verder over de wereld wordt verspreid.

* Heb je het gevoel dat we door onze beoefening kosenrufu kunnen verwezenlijken?

* Hoe deel jij het boeddhisme met anderen en heb je daar een ervaring mee?