Discussieonderwerp februari 2020 – Iedere persoon is van onschatbare waarde

De essentie van de leer die de Boeddha gedurende zijn leven heeft verkondigd, is de Lotus Soetra, en de kern van de Lotus Soetra is te vinden in het hoofdstuk ‘Nooit Kleinerend’. Bodhisattva ‘Nooit Kleinerend’ benaderde iedere persoon die hij ontmoette op een open en onbevooroordeelde manier. Hij buigt naar hen en zegt: “Ik heb diep respect voor u; ik zou u nooit kleinerend of arrogant durven te bejegenen. Waarom niet? Omdat u allen het pad van de bodhisattva bewandelt en zeker boeddhaschap zult bereiken.” (LSOC20, 308) Hij bleef alle mensen respecteren, ook al werd hij door hen bespot en aangevallen. Als gevolg daarvan bereikte hij boeddhaschap. Toen de mensen dit zagen, werden velen die hem ooit hadden bespot, zijn leerling en namen het geloof in de soetra aan.

Bodhisattva Nooit Kleinerend leert ons te geloven in de waardigheid en het grenzeloze potentieel van alle mensen. Als we met respect voor de boeddhanatuur van anderen handelen, beantwoordt hun boeddhanatuur op dezelfde manier. Daarom getuigt het Nichiren Boeddhisme met anderen delen en hen aanmoedigen om hun aangeboren grenzeloze potentieel naar buiten te brengen van het hoogste respect.

Het is makkelijk om bepaalde mensen te respecteren, maar het is een hele uitdaging om iedereen in onze omgeving te respecteren. Het is belangrijk dat we ons geloof, dat alle mensen de boeddhanatuur bezitten, verdiepen en in overeenstemming daarmee handelen. We leven in extreem uitdagende en complexe tijden. Het is gemakkelijk om de hoop te verliezen in het inherente potentieel van anderen wanneer we voortdurend worden gebombardeerd met negatieve beelden die het tegendeel lijken te bewijzen. Nichiren Daishonin legt uit dat een fundamentele verandering in onszelf zichtbaar wordt in ons gedrag. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een verandering van onze omstandigheden. Hij zegt ook: “Het doel van de verschijning van Boeddha Shakyamuni, de heer van de leerstellingen, in deze wereld ligt in zijn gedrag als mens.” (GND-II, 359)

Als SGI-organisatie werken we samen met gelijkgestemde mensen uit allerlei verschillende religieuze tradities om een positieve verandering in de wereld te realiseren. We proberen met name de onderliggende boodschap van de Lotus Soetra te verspreiden, die ons leert dat iedere persoon van onschatbare waarde is en daarom ons diepste respect verdient. President Ikeda zegt: “Alles begint met de dialoog. De dialoog is de eerste stap naar het creëren van waarde. De dialoog is het beginpunt en de verbindende kracht in alle menselijke relaties. Een dialoog is niet het uitspreken van ons standpunt, en het gaat er ook niet om dat we anderen ervan overtuigen. Een dialoog gaat over het tonen van respect voor het leven van de ander en over het besluit van hen te leren, wanneer we geconfronteerd worden met de verschillen in persoonlijkheid en standpunt.”1

Door op deze manier compassievol en oprecht te handelen, verkrijgen we grote voorspoed in ons leven en leggen we de basis voor respect en vrede in onze familie en in de samenleving als geheel.

  • Lukt het jou om mensen met respect (voor hun boeddhanatuur) te behandelen?
  • Heb je een ervaring dat jouw respect voor anderen beantwoord werd?

1 www.ikedaquotes.org/dialogue/.