Discussie oktober 2017

Discussieonderwerp – Menselijke revolutie

Download Nederlands discussieonderwerp

Download English Discussion Topic

Vandaag de dag is het veranderen van onze innerlijke wereld steeds belangrijker geworden. We noemen deze inspanningen menselijke revolutie.Ons leven als mens is een ingewikkelde structuur met talloze factoren zoals onze persoonlijkheid, gewoontes, karma en familiebanden waarin we gemakkelijk verstrikt kunnen raken. We zitten vast in de vicieuze cirkel van de zes paden, of de zes lagere werelden; hel, honger, dierlijkheid, woede, kalmte en vervoering.

We kunnen natuurlijk proberen roem, status, een universitaire titel, kennis of geld te vergaren, maar als we weinig menselijkheid ontwikkelen, blijft ons innerlijke leven oppervlakkig en leeg. Het gaat erom wie we van binnen zijn, zonder al deze uiterlijke dingen. Menselijke revolutie is een verandering in ons hart en gedrag waarbij we ervoor kiezen om met compassie te handelen en we uit de vicieuze cirkel van de zes paden breken en ons leven in de richting van de werelden van bodhisattva en boeddhaschap leiden.

Menselijke revolutie is niet iets bijzonders. Stel dat iemand alleen maar bezig is met het welzijn van haar eigen gezin en op een dag beslist: “De toekomst is onvoorspelbaar, ik weet niet of ons geluk altijd zal blijven bestaan. Ik ga op zoek naar een meer permanente vorm van geluk.” Dan wordt ze, dankzij haar boeddhistische geloof en beoefening, een grote steun voor haar hele familie. Dit is een voorbeeld van menselijke revolutie. Een ander voorbeeld is wanneer iemand, die alleen maar aan zichzelf en de mensen om zich heen denkt, besluit om uit dit eigenbelang te stappen en anderen die lijden met compassie te helpen waardoor ze in staat zijn gelukkig te worden.

Wanneer onze menselijke revolutie ons gezin, ons land en de wereld om ons heen beïnvloedt, wordt het een nobele, geweldloze revolutie voor vrede. Er zijn vele soorten revoluties – politiek, economisch, industrieel, wetenschappelijk, artistiek en op talloze andere gebieden. Elke revolutie is op zich belangrijk en soms noodzakelijk. Maar wat er ook verandert, als de mensen die de verandering doorvoeren egoïstisch zijn en geen compassie hebben, zullen ze de wereld niet verbeteren. Menselijke revolutie is de spirituele basis waarmee alles in een nieuwe, positieve richting wordt gestuurd, inclusief onze visie op het leven, de samenleving en vrede.

  1. Daag jij jezelf uit tot het maken van je menselijke revolutie?
  2. Heb je een voorbeeld met het maken van je menselijke revolutie?