2 oktober, Dag van Wereldvrede

2 oktober, Dag van Wereldvrede

2 oktober wordt in de SGI gevierd als de ‘Dag van wereldvrede’. Op deze dag maakte president Ikeda in 1960 zijn eerste reis buiten Japan, om daar de leden van de Soka Gakkai aan te moedigen.
Hij moedigde hen aan om vrede te stichten in hun hart en in hun omgeving op basis van het Nichiren Boeddhisme. Hierna volgden er nog veel meer internationale reizen van president Ikeda, met als gevolg dat het Nichiren Boeddhisme nu in 192 verschillende landen en gebieden wordt
beoefend.

Daisaku Ikeda uitte zijn hartenwens als volgt: “Wat is mijn grootste wens? Dat jullie leiders worden die zich actief op het wereldtoneel zullen inzetten voor de vrede en het geluk van de hele mensheid.”1

Opmerkelijk genoeg hebben de Verenigde Naties 2 oktober, de verjaardag van Gandhi, uitgeroepen tot de ‘Internationale dag van geweldloosheid’.Mahatma Gandhi, de grote leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging en pionier in de filosofie van geweldloosheid, zei eens: “Er zijn veel zaken waarvoor ik bereid ben te sterven, maar geen waarvoor ik bereid ben te doden.”2

Gandhi stond alleen in zijn strijd tegen geweld. In een spervuur van haat en onbegrip liet hij zijn stem horen. Zijn naam en filosofie leven voort in het hart van mensen over de hele wereld.

Persoonlijk geluk door menselijke revolutie is het begin van een vreedzame maatschappij. Dit is waar de leerstellingen van Nichiren Daishonin op zijn gebaseerd en wat de kern is van onze boeddhistische beoefening. Iedereen kan op zijn eigen unieke manier een leider voor de vrede worden.

1 De nieuwe menselijke revolutie (SGI Nederland, 2011), deel 4, 195.
2 Mahatma Gandhi, The story of my experiments with truth, 1927.