NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Coronavirus

Tot nader bericht worden er geen fysieke activiteiten georganiseerd en blijft het Cultureel Centrum gesloten. Er worden wel online bijeenkomsten gehouden. Neem voor meer informatie contact op via de website.

Discussieonderwerp September – Vrede in het land vestigen

Het boeddhisme benadrukt hoe kostbaar het leven is. Nichiren Daishonin schrijft: “Het leven is de meest kostbare van alle schatten. (…) Eén dag leven is meer waard dan alle schatten van het grote wereldsysteem.” (GND‐I, 163‐64)

Het is belangrijk dat we werken aan een samenleving die is gebaseerd op het beginsel van respect voor de waardigheid van het leven. De Lotus Soetra leert ons dat de oneindig respectwaardige boeddhanatuur in het leven van alle mensen aanwezig is.

(meer…)

Discussieonderwerp augustus – Ons bewust worden van onze onderlinge verbondenheid

Deze  maand  bestaat  het  discussieonderwerp  uit  een  aantal  passages  en  kernpunten  om  het boeddhistische beginsel van ‘De onderlinge verbondenheid van al het leven’ toe te lichten

(meer…)

Discussieonderwerp juli – De twee soorten geloof

Het Nichiren Boeddhisme leert ons om onze levenskracht op te roepen en door onze eigen wil en inspanningen het fundament te leggen voor een krachtig, inspirerend geloof waarmee we onszelf vastberaden kunnen uitdagen om onze moeilijkheden te overwinnen. Alles wordt bepaald door ons geloof. Laten we ons geloof verslappen als we te maken krijgen met ziekte of andere tegenslagen,  of gaan we vastbesloten door zonder ook maar één stap terug te doen? De essentie van geloof is dat we vooruit blijven gaan en nooit terugvallen. Alles wordt bepaald door ons hart en de spirit van ons geloof.

Nichiren Daishonin* schrijft: “Er zijn in deze tijd mensen die in de Lotus Soetra geloven. Het geloof van sommigen is als vuur, en dat van anderen als stromend water. Wanneer de eerstgenoemden naar de leerstellingen luisteren, laait hun hartstocht op als vuur, maar naarmate de tijd verstrijkt geven ze vaak hun geloof op. Een geloof als stromend water hebben, betekent voortdurend te geloven zonder ooit terug te vallen.” (GND-I, 151-52)

(meer…)

OVER DIT BOEDDHISME

Nichiren Boeddhisme

Wij, leden van SGI-NL, beoefenen de leer van Nichiren Daishonin, een priester die in 1222 in Japan werd geboren. Hij onderwees dat het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo, de titel en essentie van de Lotus Soetra, de beoefening is die mensen in staat stelt verlichting te bereiken. Een van de grote doelen van het boeddhisme is dat alle levende wezens gelukkig worden en dat de mens zich bewust wordt van de onschendbaarheid en respectwaardigheid van het leven zelf.

OVER DE SGI

Wie zijn wij

De Soka Gakkai Internationaal (SGI) is een wereldwijde beweging van mensen die op basis van het boeddhisme van Nichiren Daishonin, de leer van Nam-myoho-renge-kyo, iedereen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen. Wij geloven dat werkelijk geluk een diepe vreugde is die je ervaart als je in staat bent om onder alle omstandigheden waarde te creëren en nooit op te geven. In feite gebruiken we de dagelijkse uitdagingen als middel om ons innerlijk leven te ontwikkelen en te verdiepen. Echt geluk is het resultaat van onze inzet om het allerbeste uit onszelf te halen, namelijk wijsheid, compassie, moed en vitaliteit.