Citaat

“Het boeddhisme van Nichiren Daishonin onderwijst de inherente waardigheid en gelijkheid van alle mensen en beschouwt alle mensen als kinderen van de Boeddha en, in de woorden van de Lotus Soetra, als ‘schattorens’. Shin’ichi besefte dat het dus van vitaal belang was om in het hart van ieder persoon die diepgaande visie op de mens, uitgedragen door de Daishonin, te vestigen. Er was geen andere oplossing voor het probleem van rassendiscriminatie dan het verwezenlijken van een menselijke revolutie in ieder individu. Met andere woorden, een innerlijke hervorming diep in het leven van de mensen om het egoĆÆsme, dat de onderwerping van anderen rechtvaardigt, te veranderen en te vervangen door een humanisme dat streeft naar coĆ«xistentie van alle volken.”
Daisaku Ikeda, De Nieuwe Menselijke Revolutie deel I, 145.

3 juli

3 juli 1945

Op 3 juli 1945 werd Josei Toda vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij twee jaar had doorgebracht. Om zeven uur in de avond duwde hij de deuren open van de gevangenis in Tokio en liep de straat in, waar zijn vrouw, zijn zus en zijn neef stonden te wachten om hem te begroeten.
Broos, dun en buiten adem keerde hij terug naar huis. Overal om hem heen zag hij totale verwoesting en ellende. Op die dag maakte hij de gelofte om de Soka Gakkai weer op te bouwen, en elk moment van zijn leven en elk grammetje van zijn kracht te geven aan de verspreiding van de leer van Nichiren. Want hij begreep dat ā€“ om te voorkomen dat ooit nog eens zoā€™n verwoestende oorlog zou plaatsvinden ā€“ mensen over nam myoho renge kyo moesten horen. Het was nodig dat zij het instrument zouden krijgen om hun karma te veranderen ā€“ individueel en als collectief ā€“ en gelukkige, sterke, vrije burgers te worden in een vreedzame wereld. Hij wist: om een nieuwe oorlog te vermijden, moeten mensen verlicht worden. Hoewel hij het geen verlichting noemde. Hij noemde het Menselijke Revolutie. “3 juli” verder lezen

Discussie juli 2016

Discussieonderwerp – De eenheid van meester en leerling

Download Nederlands

Download English

In algemene zin is een leermeester iemand die anderen vaardigheden, vakkennis of een levenswijze aanleert. In het boeddhisme geeft de leermeester de Wet door. We brengen de Wet in praktijk en verspreiden haar. “Discussie juli 2016” verder lezen

Discussie juni 2016

Discussieonderwerp –Ā dankbaarheid

Download Nederlands

Download English

Ons leven wordt voortdurend ondersteund door een uitgebreid netwerk van onzichtbare inspanningen van anderen. Van ons eten tot de producten en voorzieningen die we gebruiken, ons leven wordt constant mogelijk gemaakt door onze omgeving.

“Discussie juni 2016” verder lezen