NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Coronavirus

Tot nader bericht worden er geen fysieke activiteiten georganiseerd en blijft het Cultureel Centrum gesloten. Er worden wel online bijeenkomsten gehouden. Neem voor meer informatie contact op via de website.

Discussieonderwerp november – Het tijdelijke afleggen en het ware onthullen

Veel aspecten bepalen wie we zijn – waar we geboren zijn, het gezin waarin we zijn grootgebracht, de ervaringen uit onze kindertijd, de mensen en omstandigheden die ons beïnvloeden, onze overtuigingen en manier van leven. De lijst is eindeloos. Het boeddhisme leert ons over de ware aard van ons leven; dat ons leven eeuwig is en dat iedereen de nobele levensstaat van boeddhaschap bezit. We verdienen allemaal evenveel respect, ongeacht hoe we eruit zien, onze achtergrond en onze status in de maatschappij. Om uit deze nobele levensstaat te putten is het belangrijk dat we de negatieve tendensen, die ons leven kunnen overheersen en de oorzaak zijn van ons lijden, uitdagen en overwinnen.

(meer…)

Discussieonderwerp oktober – De eenheid van leermeester en leerling vormt het fundament van het Nichiren Boeddhisme

Als we kijken naar de geschiedenis van het boeddhisme zien we dat het altijd is gebaseerd op de eenheid van leermeester en leerling.

De historische boeddha Shakyamuni had tien belangrijke leerlingen. Door Shakyamuni’s raad te volgen en hun boeddhistische beoefening te gebruiken, ontwikkelden zij hun eigen unieke karakter en talent. Met het besef van hun inherente boeddhanatuur, gingen ze een onbaatzuchtige strijd aan om de humanistische leerstellingen van het boeddhisme te verspreiden.

(meer…)

Discussieonderwerp September – Vrede in het land vestigen

Het boeddhisme benadrukt hoe kostbaar het leven is. Nichiren Daishonin schrijft: “Het leven is de meest kostbare van alle schatten. (…) Eén dag leven is meer waard dan alle schatten van het grote wereldsysteem.” (GND‐I, 163‐64)

Het is belangrijk dat we werken aan een samenleving die is gebaseerd op het beginsel van respect voor de waardigheid van het leven. De Lotus Soetra leert ons dat de oneindig respectwaardige boeddhanatuur in het leven van alle mensen aanwezig is.

(meer…)

OVER DIT BOEDDHISME

Nichiren Boeddhisme

Wij, leden van SGI-NL, beoefenen de leer van Nichiren Daishonin, een priester die in 1222 in Japan werd geboren. Hij onderwees dat het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo, de titel en essentie van de Lotus Soetra, de beoefening is die mensen in staat stelt verlichting te bereiken. Een van de grote doelen van het boeddhisme is dat alle levende wezens gelukkig worden en dat de mens zich bewust wordt van de onschendbaarheid en respectwaardigheid van het leven zelf.

OVER DE SGI

Wie zijn wij

De Soka Gakkai Internationaal (SGI) is een wereldwijde beweging van mensen die op basis van het boeddhisme van Nichiren Daishonin, de leer van Nam-myoho-renge-kyo, iedereen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen. Wij geloven dat werkelijk geluk een diepe vreugde is die je ervaart als je in staat bent om onder alle omstandigheden waarde te creëren en nooit op te geven. In feite gebruiken we de dagelijkse uitdagingen als middel om ons innerlijk leven te ontwikkelen en te verdiepen. Echt geluk is het resultaat van onze inzet om het allerbeste uit onszelf te halen, namelijk wijsheid, compassie, moed en vitaliteit.