Discussie september 2016

Discussieonderwerp – Winnen of verliezen

Download Nederlands

Download English

Het beginsel ‘het boeddhisme is winnen of verliezen’ past niet echt bij het populaire beeld van een boeddhistische ‘vreedzame’ benadering van het leven. Het klinkt bijna als een conflict, maar het is eerder een interne, spirituele strijd. Zoals president Ikeda het uitlegt: “Het universum, deze wereld en ons eigen leven zijn het decor van de onophoudelijke strijd tussen haat en compassie, het destructieve en constructieve aspect van het leven zelf.”

De strijd die we voeren kan variëren van een ogenschijnlijk kleine (zoals de moed verzamelen om het vuil buiten te zetten) tot aan een heel grote (zoals campagne voeren tegen kernwapens), maar toch is de uitdaging in beide gevallen in de kern hetzelfde. De strijd ligt namelijk in het overwinnen van onze eigen zwakheden en of we actie kunnen ondernemen voor ons eigen geluk en dat van anderen.

Nichiren benadrukte ook dat een overwinning – tastbaar of spiritueel, die misschien voor anderen onzichtbaar is – belangrijker is dan erkenning of een beloning in de samenleving.

De waarde van onze overwinning hangt af van hoe groot de uitdaging voor onszelf is. Voor een kampioen bodybuilder, bijvoorbeeld, is het nauwelijks een overwinning te noemen als hij een zware koffer optilt. Alleen wanneer we onze grenzen verleggen, betekent ons succes iets voor onszelf en respecteren anderen ons ervoor.

Nichiren benadrukt dat we, als we zwak zijn, zeker zullen verliezen. De boeddhistische beoefening die hij vestigde, helpt ons om onze doelen duidelijk te krijgen en levert ook het ‘gereedschap’ waarmee we deze doelen kunnen verwezenlijken. Voor Nichiren-boeddhisten is het hoogste wat we kunnen bereiken het verspreiden van het besef dat de grenzeloze kracht van moed, wijsheid en compassie, die samen boeddhaschap worden genoemd, in iedereen aanwezig is.

Door het reciteren van ‘Nam-myoho-renge-kyo’ activeren we deze grenzeloze kracht, kunnen we ons besluit verdiepen om onze doelen te verwezenlijken en de kracht ontwikkelen om elk obstakel dat ons tegenhoudt, in onszelf of buiten ons, te overwinnen. Wanneer we hiervan bewijs zien, durven we weer een grotere uitdaging aan te gaan en inspireren we anderen om ook hun problemen te overwinnen.

President Ikeda schrijft: “Het boeddhisme houdt zich voornamelijk bezig met winnen. Als we een krachtige vijand bevechten, zullen we of winnen of verliezen – er bestaat niets tussenin, het is het een of het ander. Vechten tegen de negatieve functies van het leven is een onderdeel van het boeddhisme. Door de overwinning worden we een boeddha.”

  • Heb je een ervaring met het verleggen van je grenzen en het overwinnen van je eigen zwakheden?
  • Een overwinning, tastbaar of spiritueel, die misschien voor anderen onzichtbaar is, kan belangrijker zijn dan de erkenning van anderen. Heb je hier een ervaring mee?

The World Tribune viert zijn 52ste verjaardag

SANTA MONICA , Calif . , 15 augustus 2016 – The World Tribune viert zijn 52ste verjaardag met de lancering van www.worldtribune.org . De dynamische nieuwe website bevat de huidige inhoud van de SGI -USA publicaties World Tribune, en de wekelijkse krant,  Living Boeddhism, het maandelijkse onderzoek magazine.

Bijk de website hier: www.worldtribune.org

Dialoog campagne

Op initiatief van de Jeugddivisie van SGI Nederland, hopen we het doel van “5000 dialogen voor vrede” te halen. Met al zo’n 3,500 geregistreerde dialogen zijn we hard op weg! Ieder lid is uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Het kan een boeddhistische dialoog zijn, het kan een dialoog zijn waar je niet per se over boeddhisme hebt gesproken, maar wel waarin je iemand diep in hun leven hebt kunnen aanmoedigen, hart-tot-hart contact hebt kunnen maken, of je vertrouwensband met diegene hebt kunnen verdiepen. Registreer je zomervakantiedialogen op:
http://dialoog.sginl.org/

Citaat

“De echte worsteling van de 21ste eeuw zal niet tussen beschavingen zijn, noch tussen religies. Het zal tussen geweld en geweldloosheid zijn. Het zal zijn tussen barbaarsheid en beschaving in de ware zin van het woord.”
~Daisaku Ikeda

Discussie augustus 2016

Discussieonderwerp – Boeddhistische training

Download Nederlands

Download English

Boeddhistische training (Jpn butsudo shugyo, het trainen van de weg naar de Boeddha) heeft een iets diepere betekenis dan een gewone training of opleiding zoals in de sport of bij een studie. “Discussie augustus 2016” verder lezen