NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Coronavirus

Tot nader bericht worden er geen fysieke activiteiten georganiseerd en blijft het Cultureel Centrum gesloten. Er worden wel online bijeenkomsten gehouden. Neem voor meer informatie contact op via de website.

Discussieonderwerp maart – De drieduizend gebieden in één enkel bestaansmoment

We bezitten op elk moment de kracht waarmee we ons leven en onze toekomst kunnen veranderen, en onze omgeving beïnvloeden. Ook al accepteren we theoretisch dat we een grenzeloos potentieel bezitten, toch voelen we ons in de praktijk vaak beperkt in onze mogelijkheden. Dit komt door onze beperkte visie op onszelf en de wereld. Onze normen en waarden, onze doelgerichtheid, waar we onze energie op richten en hoe we geluk omschrijven, hebben allemaal invloed op hoe we onze omgeving waarnemen en ervaren. We kunnen best heel comfortabel leven binnen deze beperkte visie op onszelf en de wereld, maar wanneer we worden uitgedaagd door een probleem of obstakel, lijden we omdat we ons overweldigd, hulpeloos of bang voelen.

(meer…)

Discussieonderwerp februari – Boeddhistische compassie

Het boeddhisme leert ons welke innerlijke tendensen ervoor zorgen dat we negatieve omstandigheden creëren zoals geweld, conflict, armoede, de vernietiging van het milieu en uitbuiting. De menselijke aard is de oorzaak van de grote problemen in de wereld, maar het is tegelijkertijd ook de oplossing. De tegenhanger van dit destructieve aspect van de menselijke aard, waarbij ons ego volledig en destructief tot uitdrukking komt, en het lijden dat het veroorzaakt, is compassie.

(meer…)

Discussieonderwerp januari – De Tien Werelden

Het doel van onze boeddhistische beoefening is om onze levensstaat te verhogen, waardoor we de meest moeilijke en negatieve omstandigheden aankunnen en kunnen veranderen. Er is altijd een wisselwerking tussen onze omstandigheden buiten ons en onze innerlijke tendensen. Dezelfde omstandigheden kunnen voor de ene persoon een vreselijke lijdensweg zijn, terwijl het voor een ander een spannende uitdaging is. De boeddhistische geleerde T’ien-t’ai ontwikkelde op basis van de Lotus Soetra* een systeem dat hij onderverdeelde in tien levensstaten oftewel ‘tien werelden’. Nichiren Daishonin werkte deze verder uit. Wat zijn deze Tien Werelden?

(meer…)

OVER DIT BOEDDHISME

Nichiren Boeddhisme

Wij, leden van SGI-NL, beoefenen de leer van Nichiren Daishonin, een priester die in 1222 in Japan werd geboren. Hij onderwees dat het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo, de titel en essentie van de Lotus Soetra, de beoefening is die mensen in staat stelt verlichting te bereiken. Een van de grote doelen van het boeddhisme is dat alle levende wezens gelukkig worden en dat de mens zich bewust wordt van de onschendbaarheid en respectwaardigheid van het leven zelf.

OVER DE SGI

Wie zijn wij

De Soka Gakkai Internationaal (SGI) is een wereldwijde beweging van mensen die op basis van het boeddhisme van Nichiren Daishonin, de leer van Nam-myoho-renge-kyo, iedereen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen. Wij geloven dat werkelijk geluk een diepe vreugde is die je ervaart als je in staat bent om onder alle omstandigheden waarde te creëren en nooit op te geven. In feite gebruiken we de dagelijkse uitdagingen als middel om ons innerlijk leven te ontwikkelen en te verdiepen. Echt geluk is het resultaat van onze inzet om het allerbeste uit onszelf te halen, namelijk wijsheid, compassie, moed en vitaliteit.