NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Coronavirus

Tot nader bericht worden er geen fysieke activiteiten georganiseerd en blijft het Cultureel Centrum gesloten. Er worden wel online bijeenkomsten gehouden. Neem voor meer informatie contact op via de website.

Discussieonderwerp juni – De middenweg

De middenweg is een zoektocht naar een manier van leven die de grootste waarde geeft aan ons bestaan en die het lijden in de wereld verlicht. ‘De middenweg’ is te vinden in de constante, inspanning om onze boeddhistische wijsheid te gebruiken om onze uitdagingen te overwinnen. Shakyamuni’s leven is een voorbeeld van de betekenis van de ‘De middenweg’ als het pad tussen twee uitersten. Shakyamuni, geboren als prins, genoot een leven vol comfort en plezier. Maar uit ontevredenheid over het najagen van relatief geluk, ging hij op zoek naar een meer duurzame waarheid. Gedurende een periode van extreme ascetische beoefening, waarin hij zich onthield van voedsel en slaap, bracht hij zichzelf op de rand van fysieke uitputting. Toen hij de zinloosheid hiervan besefte, begon hij te mediteren met de diepe vastberadenheid om de waarheid van het bestaan te vinden, die hij tijdens zijn ascetische levenswijze en zijn luxueuze leven niet had gevonden. Op het moment, dat hij de twee uitersten van zelfdestructie en genotzucht afwees, werd Shakyamuni zich bewust van de ware aard van het leven; haar eeuwigheid, haar diepe bron van grenzeloze levenskracht en wijsheid.

(meer…)

Discussieonderwerp mei – De gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg

Het boeddhisme leert ons dat de wet van oorzaak en gevolg de basis van alle verschijnselen is. Positieve gedachten, woorden en daden veroorzaken een positief gevolg in ons leven, wat leidt tot geluk. Negatieve gedachten, woorden en daden daarentegen – die de waardigheid van het leven ondermijnen – leiden tot ongeluk. Dit wordt over het algemeen karma genoemd.

Andere boeddhistische leerstellingen dan de Lotus Soetra, geloven dat de boeddhistische beoefening een geleidelijk veranderingsproces is. Een proces waarin de in wezen gebrekkige en onvolmaakte gewone sterveling zijn levensstaat in de loop van vele levens geleidelijk aan verhoogt en transformeert in de volmaakte levensstaat van boeddhaschap.

(meer…)

Discussieonderwerp april – Hoop creëren

President Ikeda schrijft het volgende over hoop: “Er zullen momenten zijn dat we, geconfronteerd met de wrede realiteit, alle hoop dreigen te verliezen. Als we geen hoop voelen, is het tijd om hoop te creëren. We kunnen dit doen door diep in onszelf te graven, op zoek naar zelfs maar het kleinste sprankje licht, naar een manier om onze impasse te doorbreken. Ons vermogen om hoop te creëren wordt juist vergroot en versterkt door onze moeilijke omstandigheden. Hoop die niet op de proef wordt gesteld, is niet meer dan een vluchtige droom. Hoop begint bij de uitdaging en de inspanning om naar een doel toe te werken, hoe ver weg dit doel ook lijkt. Het is veel beter om een ver en schijnbaar onmogelijk doel na te streven dan onszelf de groei die dergelijke doelen bieden te onthouden. Ik geloof dat de grootste tragedie in het leven niet de fysieke dood is, het is eerder de spirituele dood door het verlies van hoop, door onze mogelijkheden om te groeien op te geven.”1

(meer…)

OVER DIT BOEDDHISME

Nichiren Boeddhisme

Wij, leden van SGI-NL, beoefenen de leer van Nichiren Daishonin, een priester die in 1222 in Japan werd geboren. Hij onderwees dat het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo, de titel en essentie van de Lotus Soetra, de beoefening is die mensen in staat stelt verlichting te bereiken. Een van de grote doelen van het boeddhisme is dat alle levende wezens gelukkig worden en dat de mens zich bewust wordt van de onschendbaarheid en respectwaardigheid van het leven zelf.

OVER DE SGI

Wie zijn wij

De Soka Gakkai Internationaal (SGI) is een wereldwijde beweging van mensen die op basis van het boeddhisme van Nichiren Daishonin, de leer van Nam-myoho-renge-kyo, iedereen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen. Wij geloven dat werkelijk geluk een diepe vreugde is die je ervaart als je in staat bent om onder alle omstandigheden waarde te creëren en nooit op te geven. In feite gebruiken we de dagelijkse uitdagingen als middel om ons innerlijk leven te ontwikkelen en te verdiepen. Echt geluk is het resultaat van onze inzet om het allerbeste uit onszelf te halen, namelijk wijsheid, compassie, moed en vitaliteit.